Gravar höstdag
Foto: Cathrine Gustavsson

Därför kontrollerar Örebro kyrkogårdsförvaltning gravstenars säkerhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Örebro kyrkogårdsförvaltning, Svenska kyrkan har enligt lag ansvar för att kontrollera att gravstenar är säkert monterade och inte utgör en säkerhetsrisk. Det måste ske vart femte år. De stenar som inte klarar kontrollen läggs ned direkt och gravrättsinnehavaren kontaktas via brev.

Med ett intervall på fem år ska alla stående gravstenar som är minst 30 centimeter höga kontrolleras. Det görs i form av en så kallad provdragning. Stenen måste klara ett belastningsprov på 350 N (35 kg).

En sten som inte klarar den belastningn riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. 

Om en sten inte klarar kontrollen läggs den ned direkt. Kyrkogårdsförvaltningen får enlig lag inte vänta med att göra det.

Kyrkogårdsförvaltningen skickar sedan brev till den som står som gravrättsinnehavare med information om att stenen är nedlagd och att den behöver säkras, justeras eller dubbas.

Kontroller 2023

I år kontrolleras gravstenar på följande kyrkogårdar och områden på kyrkogårdar. Målet är att allt ska vara klart innan allhelgonahelgen.

  • Norra: B-E.
  • Längbro: Gamla och Nya.
  • Almby: Nya, Nya fria, Nya barn.
  • Nikolai: A
  • Olaus Petri: D
  • Kräcklinga: hela kyrkogården.

Att alla gravstenar regelbundet behöver kontrolleras beror på att markförhållandena kan förändras över tid. En gravsten som tidigare klarat kontrollen kan ha påverkats, och behöva åtgärdas.

Fjädervåg, används vid belastningstester på gravstenar.

Provdragning och stensäkring

Örebro kyrkogårdsförvaltning är ansvariga för att kontrollera att gravstenar är säkert monterade och inte utgör en säkerhetsrisk.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42