Foto: Magnus Aronsson /IKON

Digital anslagstavla Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Detta är Edsbergs och Mosjö-Täby församlingars officiella anslagstavla. Här anslås protokoll från respektive församlingsråds sammanträden.

Anslagsbevis
På den digital anslagstavlan publiceras, eller med ett annat ord, anslås justerade protokoll från församlingsrådets sammanträden. Detta kallas ett anslagsbevis.

Ett protokoll anslås när det är justerat, det vill säga underskrivet. Vill du överklaga besluten i protokollen har du då 21 dagar (tre veckor) på dig. Därefter kan beslutet genomföras.

Så här överklagar du
Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsbevis Edsbergs församlingsråd

Härmed tillkännages att nedan protokoll är justerat. Det går att överklaga besluten i protokollen under tiden detta anslag sitter uppe, det vill säga i tre veckor.

Edsbergs församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Datum när anslaget sattes upp: 2024-02-02
Datum när anslaget tas ner: 2024-02-23
Förvaringsplats för originalprotokollet: Edsbergs församlingshem, 716 91 FJUGESTA

Länk till protokollet.

Edsbergs församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Datum när anslaget sattes upp: 2024-02-22
Datum när anslaget tas ner: 2024-03-14
Förvaringsplats för originalprotokollet: Edsbergs församlingshem, 716 91 FJUGESTA

Länk till protokollet.