Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, Edsberg och Mosjö-Täby

Känns livet ovanligt tungt? Behöver du någon att tala med? Här kan du läsa om den hjälp du kan få i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar. Välkommen!

Vi erbjuder dig:

  • Enskilda samtal/själavårdsamtal

    Samtal som ger dig stöd och hjälp i ditt andliga liv, oavsett vilken livssituation du befinner dig i. Vi pratar om livet, relationer eller Gud – det är upp till dig. Vid själavårdsamtal med präst gäller den absoluta tystnadsplikten. Kontakta någon av våra präster för själavårdsamtal. 

  • Bikt

    Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Kontakta någon av våra präster för bikt.

Förutom enskilda samtal och bikt är du välkommen till någon av våra öppna dagverksamheter såsom t.ex. Pubeftermiddag i Mosjö som är varannan tisdag terminstid i Mosjö församlingshem (Prästgårdsvägen 34).

Vi har också sorgegrupper gemensamt i pastoratet.

Präster i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Sonya Wallentin

Sonya Wallentin

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Församlingsherde, Längbro församling, Örebro pastorat

Marcus Willén Ode

Marcus Willén Ode

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka