Meny

Diakoni, Edsberg och Mosjö-Täby

Känns livet ovanligt tungt? Behöver du någon att tala med? Här kan du läsa om den hjälp du kan få i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar. Välkommen!

Vi erbjuder dig:

  • Enskilda samtal/själavårdsamtal

    Samtal som ger dig stöd och hjälp i ditt andliga liv, oavsett vilken livssituation du befinner dig i. Vi pratar om livet, relationer eller Gud – det är upp till dig. Vid själavårdsamtal med präst gäller den absoluta tystnadsplikten. Kontakta någon av våra präster för själavårdsamtal. 

  • Bikt

    Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Kontakta någon av våra präster för bikt.

Vi har också sorgegrupper gemensamt i pastoratet.

Präster i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Anmari Larsson

Svenska kyrkan i Örebro

Diakon, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Marcus Willén Ode

Marcus Willén Ode

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka