Varje människa är Guds avbild

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkomötets ordförande Karin Perers och Växjös biskop Fredrik Modéus betonar Svenska kyrkans grundläggande värderingar när det gäller sexuell läggning.

Ordföranden i Växjö stiftsfullmäktige, Bruno Edgarsson, intervjuades 19 maj i tidningen Smålänningen efter att Svenska kyrkan deltagit i Växjös Pridefestival. Han menar att kyrkan inte ska medverka i sådana sammanhang: "Homosexualitet är bara är en trend".

Karin Perers är ordförande för kyrkomötet, Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen. Hon säger:

"Starkt tar jag avstånd från Bruno Edgarssons uttalande. För Svenska kyrkan är alla människors lika rätt och värde självklarheter.

Varje människa är skapad till Guds avbild. Vår blommande mångfald av olika människor i en och samma mänsklighet, är förstås Guds mening. Pingstens budskap är att vi ska förstå varandra, trots att vi är olika.

Den nomineringsgrupp som jag själv tillhör i Svenska kyrkan, Centerpartiet, har gått före och starkt drivit respekten för alla människors lika värde. Vi var pådrivande för kyrkomötets beslut att alla älskande par – självklart även homosexuella – kan vigas till äktenskap i kyrkan.

Grundvärderingen om alla människors lika värde, bar engagemanget för kvinnors rätt att vara präster på samma villkor som män. I dagens mångkulturella och mångreligiösa Sverige, behövs kyrklig verksamhet med öppenhet och tillit inför människors olikheter.

Bruno Edgarssons uttalande om homosexualitet som trend är lika osakligt som oetiskt. Människor med olika sexuella identiteter har funnits i alla tider. Som kristna har vi ett uppdrag att ta strid för lika behandling och lika värde både inför lag och i vardagligt medmänskligt umgänge."

 

Växjös biskop Fredrik Modéus på Facebook: