Så här påverkas utlandskyrkans verksamhet av coronapandemin

Flera av utlandskyrkans verksamhetsplatser finns inom de områden som drabbats hårt av coronaviruset.

Svenska kyrkan i utlandet påverkas av coronaviruset, beroende på var i världen verksamheten finns. Exempelvis livesänds andakter på Facebook i många församlingar. 

Läs om eventuella förändringar i verksamheten på respektive församlings webbplats.

Svenska kyrkan i Sverige har tät kontakt med vår utsända personal för att löpande kunna bedöma risker och möjligheter till vård.

Var med och be med oss i denna svåra situation.

Illustration av röda händer sammanförda i bön över karta.