Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teologiska hörnan – ny satsning på Bokmässan i Göteborg

Svenska kyrkan utökar i höst sin medverkan på Bokmässan i Göteborg med en ny monter – Teologiska hörnan, en plats för mingel om livets stora frågor.

- Det ska bli en plats för levande, myllrande samtal där ämnena skiftar, med fokus på fördjupning. Vi har sett hur frågor om Gud, mening och existens engagerar mässbesökarna och erbjuder nu en ny arena för detta, säger Sara Wrige, präst och ansvarig för Teologiska hörnan.

Teologiska hörnan bygger bland annat på erfarenheterna från i fjol, då Svenska kyrkan ansvarade för Bokmässans temascen ”Om:bildning”. I anslutning till scenen fanns präster och teologer på plats för att prata med mässans besökare. Det blev ett uppskattat inslag och visade på ett tydligt intresse för det öppna samtalet om livsfrågor, säger Sara Wrige.

Mingla med författare, forkare och biskopar

Teologiska hörnan kommer att ligga i anslutning till Svenska kyrkans etablerade Se människan-scen. Hörnan gästas av författare och forskare som är aktuella med böcker eller annan utgivning.  Några namn som kommer att möta är ärkebiskop Antje Jackelén, biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappmann, och teologerna Ola Sigurdson och Susanne Wigorts Yngvesson, som båda uppmärksammats för sina böcker i skärningspunkten mellan religion, kultur och samhälle. Sammanlagt blir det ett fyrtiotal gäster i montern under mässdagarna.

- De kommer inte att hålla någon form av föredrag, utan just finnas till för samtal och frågor, säger Sara Wrige.

Förhoppning om samtal som också utmanar

Värdar i montern är teologer och studenter som också gärna samtalar med Bokmässans besökare. I monterns bokhyllor samlas de senaste årens viktigaste utgivning inom teologi från Sverige och Finland.

Sara Wrige hoppas på spänstiga samtal, där också kyrkan på olika sätt blir utmanad.

- För oss som kyrka innebär teologi nödvändig självkritisk reflektion. Samtalet med kultur och andra kunskapsfält bidrar till teologins utveckling.

Komplement till seminarier och författarsamtal

Teologiska hörnan blir ett permanent inslag på mässan. Den kompletterar Svenska kyrkans medverkan i det ordinarie seminarieprogrammet och Se människan-scenen med författarsamtal.

- Bokmässan är sedan länge ett unikt sammanhang där kyrka och kulturliv ger och får impulser av varandra. Teologiska hörnan blir ytterligare en förstärkning i detta, säger Mikael Ringlander, projektledare för Svenska kyrkans medverkan på Bokmässan.

Läs mer om Teologiska hörnan