Meny

Teologiska hörnan på Bokmässan 2018

Teologiska hörnan var en öppen mötesplats på Bokmässan 2018 för den som är intresserad av samtal och reflektion om tro, Gud, existens och mening. I montern (G01:01) kunde besökarna mingla med författare och forskare som var aktuella med böcker eller annan utgivning inom teologi.

Ur programmet

Se hela programmet för Teologiska hörnan

Om Teologiska hörnan på bokmässan 2018

Den här texten handlar om 2018 års upplaga av bokmässan. Här hittar du årets program och seminarier på Svenska kyrkans Se Människan-scen.

I höst kompletterar Svenska kyrkan sitt ordinarie program på Bokmässan med en ny monter, Teologiska hörnan. Här hittar du en mötesplats för samtal och reflektion om tro, Gud, existens och mening med fokus på fördjupning. Teologiska hörnan gästas av författare och forskare som är aktuella med böcker eller annan utgivning inom teologi. De kommer inte att hålla föredrag, utan just finnas till hands för samtal och frågor. 

Mingla med gästerna

Några av de gäster du kommer att kunna möta i Teologiska hörnan är ärkebiskop Antje Jackelén, biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappmann, och forskarna Ola Sigurdson och Susanne Wigorts Yngvesson, som båda uppmärksammats för sina böcker i skärningspunkten mellan religion, kultur och samhälle. Sammanlagt blir det ett fyrtiotal gäster i montern under mässdagarna. 

få tips på läsvärt inom aktuell teologi

Värdar i montern är teologer och studenter som också gärna samtalar med dig som besöker Bokmässan. I monterns bokhyllor samlas de senaste årens utgivning inom teologi från Sverige och Finland. Här kan du botanisera själv eller få tips på spännande läsning.

Se hela Svenska kyrkans program på Bokmässan

Vad är teologi?

Teologi är reflektion, studier och samtal om tro, Gud, livets mening och människans plats i tillvaron. Teologi finns i litteratur, samtidsdebatt och i vardagliga samtal, och bedrivs vid universitet och högskolor, inom kyrkor och samfund.

För kyrkan fungerar teologin som en nödvändig självkritisk reflektion som gör tron aktuell och relevant. Samtal med andra kunskapsfält som till exempel kultur och naturvetenskap bidrar till att teologin utvecklas.