Skriv på för klimatavtalet

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans med företrädare för alla världsreligioner kan du stötta världens ledare att genomföra klimatavtalet från Paris.

22 april ska världens ledare officiellt underteckna klimatavtalet från Paris.

Interfaith climate change statement

uppmanar dem att skriva under, och genomföra avtalet så snart som möjligt:

1. Att länder ratificerar Parisavtalet och ökar sina åtaganden för utsläppsminskning så att man kan hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

2. Insisterar på snabb omställning så att vi når högsta utsläppsnivå senast 2020.

3. Att det visas en stark politisk vilja för ett ökat pengaflöde, speciellt till anpassning och förlust och skada – kompensation till länder som drabbas av klimatförändringarna.

4. Att snabbt fasa ut subventioner för fossila bränslen och övergå till 100 procent förnybar energi innan 2050.

5. Uppmanar samfund att minska deras egna utsläpp i hem, på arbetsplatsen och på platser för bön och gudstjänst, detta i solidaritet med samhällen som redan drabbats av klimatförändringarna.

6. Uppmanar till avyttring av fossila bränslen och investeringar i förnybara lösningar, även inom våra egna samfund.

Över hundra religiösa ledare

från alla världsreligioner undertecknar uttalandet, ärkebiskop Antje Jackelén är givetvis en av dem. 18 april överlämnas det till FN:s generalförsamling, låt också din underskrift finnas med.

Stöd uppropet

> Läs mer och skriv på här

Engagera dig!

Gör något handfast i kampen för en rättvisare värld: var med i våra aktioner, skriv en insändare, starta en studiecirkel.