Sista fasen inledd för nya kyrkohandboken

Nyhet Publicerad Ändrad

Det reviderade förslaget till ny kyrkohandbok är nu ute på remiss, och revisionsgruppen har börjat arbeta.

Revisionsgruppen tar vid efter att slutförslags- och referensgrupperna avslutat sina arbeten. Uppdraget är att utifrån remissvaren lämna över ett slutförslag direkt till kyrkostyrelsen.

Den 15 maj i år skulle remissvaren vara inne.  

Revisionsgruppen lämnar sedan sitt förslag till kyrkostyrelsen nästa vår, och om kyrkomötet beslutar om en ny kyrkohandbok hösten 2017 tas den i bruk 2018.

Nu är sammanställningen av remissvaren klar. Läs mer och se remissammanställningen om kyrkohandboken.

Porträttbild på biskop Esbjörn Hagberg.
– Ett oerhört viktigt arbete, säger gruppens ordförande Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad stift. Foto: Magnus Aronson /Ikon

Revisionsgruppen

Ordförande

  • biskop emeritus Esbjörn Hagberg

Ledamöter

  • Karin Nelson, filosofie doktor, professor i Oslo och organist i Lidköping (t.o.m. 2 december 2016)
  • Johannes Landgren, professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet  (fr.o.m. 2 december 2016)
  • Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, gästprofessor vid Uppsala universitet.
  • Lena Sjöstrand, teologie doktor och domkyrkokaplan i Lund
  • Jan Olof Aggedal, teologie doktor, kyrkoherde och kontraktsprost i Lomma (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Carl Sjögren, domprost i Skara (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling (tidigare i slutförslagsgruppen)

Pressmeddelandet

Revisionsgrupp utsedd för kyrkohandboken