Samernas nationaldag firas

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll, bland annat i kyrkan. Dagen är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, eller någon annanstans.

Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den sjätte februari 1917. För första gången samlades då över hundra samer från Sverige och Norge till ett gränslöst möte för att diskutera och belysa gemensamma frågeställningar. Den sjätte februari är därför en viktig symboldag för alla samer oavsett var de bor.

Samtal om urbana samer
Samefolkets dag firas runt om i landet och Svenska kyrkan både arrangerar och medverkar på flera platser. S:t Pauli församling i Malmö inleder firandet på eftermiddagen med ett samtal om Samer i Sverige och urbana samer i städer. Peter Sköld och Jorge Calbucura medverkar. Efter det blir det gudstjänst med samernas Kaplan Maud Rosenschöld, fika och ljuständning.

IDorotea har kommunen och  Dorotea Risbäck församling gått samman kring firandet av samernas nationaldag med jojk- och musikframträdande av Jon-Henrik Fjällgren. Flera församlingar uppmärksammar Samefolkets dag genom andakter, bland andra Gällivare och Sorsele församling i norr, och Järfälla församling i Stockholm.

Aktiviteter på marknad och museum
I samband med nationaldagen öppnar även Jokkmokks traditionella vintermarknad med sång, musik och tal. Dagen efter medverkar stiftsadjunkt Birgitta Simma i marknadens inledningsgudstjänst tillsammans med kyrkoherdarna Gotthard Nilsson och  Johan Märak (emeritus). Barn från sameskolan står för sången.

På Norrbottens museum i Luleå står Sameföreningen i Luleå- Boden för programmet. Här kan man lyssnat till samiska berättelser, nationalsången och jojk, och se film. Även Gällivare museum uppmärksammar Samefolkets dag med flagghissande och invigning av utställningen Artisk skinnbearbetning. Till Samegården i Kiruna har sameföreningen bjudit in professor Mikael Svonni som föreläser på samiska om samiska ortnamn och dialekt, och Merethe och Melina Kuhmunen som underhåller med sång.
Läs mer om dagens aktiviteter på sametinget.se

Läs mer om firandet och hitta fler aktivitetstips på Sametingets webbplats

Samefolkets dag

  • Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan är en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas.
  • I Svenska kyrkan firar samer gudstjänst på sitt samiska språk och lyfter fram erfarenheter av vad det är att vara minoritet och urbefolkning.
  •  I till exempel gudstjänster, verksamhetsplanering och beslutsfattande delar samer med sig av det som är viktigt i samisk kultur och livsförståelse, och ger sitt bidrag till byggandet av en kyrka som står för rätt och rättfärdighet.
  • Läs mer om samiskt i Svenska kyrkan

Samiskt i Svenska kyrkan