Replik: Vi förespråkar fred och säkerhet för alla människor

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans svar på Susanna Birgersson text "Varför lider inte Svenska kyrkan med förföljda kristna?"

Susanna Birgerssons artikel i påskdagens upplaga av Expressen har ett viktigt ärende, nämligen att fördöma all form av förföljelse och fördrivning av kristna. Birgersson uppmärksammar sina läsare på situationen i Nigeria och kräver att det internationella samfundet nu måste agera.

Läs artikeln på expressen.se

Svenska kyrkan bedriver inget eget arbete i Nigeria men följer utvecklingen noga via våra multilaterala och ekumeniska nätverk i syfte att tala med en samlad kristen röst. Så sent som i slutet av januari i år gjorde Lutherska världsförbundet (LVF) och Kyrkornas världsråd (KV) ett gemensamt uttalande i vilket man kraftfullt fördömer den senaste tidens grova våldsdåd mot kristna i Nigeria, samt utkräver politiskt och samhälleligt ansvar i landet.

Läs LVF:s och KV:s uttalande på lutheranworld.org

Svenska kyrkan är medlem i både LVF och KV. Brevet till landets president tydliggör därför även Svenska kyrkans position: Vi förespråkar fred och säkerhet för alla människor, pekar på kyrkornas roll och uppgift i samhällsbygget samt uttrycker en tydlig solidaritet med våra lokala samverkanspartners i Nigeria som drabbats av våld och konflikter.

Tvärtom mot vad Birgersson tycks hävda i sin artikel stödjer Svenska kyrkan på kort och lång sikt de som förföljs. På flera platser runt om i världen har Svenska kyrkan etablerat nära kyrkorelationer och långtgående samarbeten just där grundläggande religiösa fri- och rättigheter är hotade. Genom förbön och praktiskt arbete vill vi göra skillnad.

Läs kyrkostyrelsen uttalande från december 2019 om kristnas situation i Mellanöstern.

Läs vad Svenska kyrkan gör för människor som är utsatta på grund av sin tro.

Johannes Zeiler
Ekumenikhandläggare
Svenska kyrkan på nationell nivå