Nästa vecka börjar kyrkomötet

Nyhet Publicerad Ändrad

Tisdag den 3 oktober inleds årets kyrkomöte. Kyrkomötets första session pågår i fyra dagar och inleds som vanligt med gudstjänst i Uppsala domkyrka. Nytt för i år är att kyrkomötet miljödiplomeras.

Kyrkomötet kommer att behandla 158 motioner, 6 skrivelser från kyrkostyrelsen samt 2 skrivelser från kyrkomötets presidium.

Kyrkomötet inleds med mässa i Uppsala domkyrka på tisdag kl 14. Direkt efter gudstjänsten stannar alla kvar i kyrkan för inledningen av kyrkomötet, som därefter förflyttas till Uppsala Konsert & Kongress där plenum och utskottsarbete äger rum. Kyrkomötet avslutar första sessionen fredag den 6 oktober och återsamlas till andra session och beslut den 20-23 november.

Miljödiplomering

Årets kyrkomöte miljödiplomeras i enlighet med Svenska kyrkans modell för större sammankomster. Det innebär ett genomtänkt arbete för val av lokal, mat, resor och boende samt att hållbarhetsfrågorna lyfts på olika sätt under sessionerna. Uppsala Konsert och Kongress är Svanenmärkt och restaurangen är även KRAV-märkt.

Läs mer om Svenska kyrkans miljöarbete.

De ungas kyrkomöte

Även i år föregås kyrkomötet av De Ungas Kyrkomöte, ett forum för unga röster inom Svenska kyrkan som vill vara med och påverka kyrkomötet.

Helgen 29 september–1 oktober samlas de unga i Uppsala och skriver egna svar till utvalda motioner till kyrkomötet. Mötet avslutas sedan med en heldag måndag 2 oktober, där de unga deltagarna träffar kyrkomötesledamöter för gemensam diskussion och medskick inför kyrkomötet.

Ackreditering

Reportrar/fotografer som bevakar hela kyrkomötet eller enbart öppningsgudstjänst + inledning i Uppsala domkyrka ska bära namnskylt. Meddela redaktion, namn och mobiltelefonnummer i ett mejl till Ewa Almqvist senast fredag 29 september kl 15.

 

På Kyrkomötets webbplats hittar du sammanträdesplan för kyrkomötets båda sessioner, motioner och skrivelser mm. 

 

 

 

 

Om kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 124 kvinnor och 127 män från 12 olika nomineringsgrupper.

Under kyrkomötets första session, 3-6 oktober, arbetar ledamöterna i utskott. I den andra sessionen, 20-23 november, arbetar ledamöterna i plenum och fattar alla beslut.

Inledningsgudstjänsten firas i närvaro av kronprinsessan Victoria i Uppsala domkyrka den 27 september kl 14, under ledning av Västerås stifts biskop Mikael Mogren. Avslutningsgudstjänsten äger rum den 23 november kl 14:30, under ledning av Karlstads stifts biskop Sören Dalevi. 

Kyrkomötet i sociala medier

Facebook
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan