Leende Desmond Tutu i lila skjorta, med armarna i kors.
Foto: Mikael Ringlander

Minnesgudstjänst för Desmond Tutu

Nyhet Publicerad Ändrad

På annandag jul kom beskedet att ärkebiskop emeritus Desmond Tutu gått bort. Nu på onsdag, 26 januari kl 18, hålls en minnesgudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Gudstjänsten hålls öppen för allmänheten och kommer att livesänds här på Svenska kyrkans webbplats.

Se minnesgudstjänsten för Desmond Tutu

Bakom inbjudan står ärkebiskop Antje Jackelén samt Stockholms biskop Andreas Holmberg och domprost Marika Markovits i Stockholms domkyrkoförsamling. Bland de inbjudna deltagarna finns talman Andreas Norlén och utrikesminister Ann Linde.  I gudstjänsten medverkar även solisterna Jennifer Ferguson och Melinda De Lange samt en körensemble. På piano ackompanjerar Gabriel Nyberg och vid orgeln Mattias Wager. Gudstjänsten kommer att livesänds här på Svenska kyrkans webbplats.  

Desmond Tutu fick Nobels fredspris

Desmond Tutu var ärkebiskop av den Anglikanska kyrkan i Sydafrika. Han belönades med Nobels fredspris år 1984 för sin icke-våldskamp mot rasåtskillnadssystemet. Efter Sydafrikas första demokratiska val 1994 utsåg presidenten Nelson Mandela Desmond Tutu att leda den sannings- och försoningskommission som kom att verka i Sydafrika. Kommissionens uppdrag var att utreda övergrepp begångna under apartheidåren. 

- Ärkebiskop Desmond Tutu var en ledargestalt i kyrka och samhälle som har inspirerat en hel värld, säger ärkebiskop Antje Jackelén, och fortsätter: 

- Djupt förankrad i bön och bibelns ord fick han kraft i sin uthålliga kamp för rättvisa och försoning, trots hot och faror. Hos honom rådde aldrig någon tvekan om att kristen tro leder till samhällsansvar, till värnande om skapelsen, till kamp för alla människors värdighet och till dialog mellan trostraditionerna – och allt detta gjorde han med en humor som fick omvärlden att häpna.

Desmond Tutu skrev också flera böcker om förlåtelse, den senaste tillsammans med sin dotter Mpho Tutu. Han skev även en uppmärksammad bok om glädje tillsammans med Dalai Lama, som blev hans personliga vän.

Han hade många vänner i Sverige

Ärkebiskop Desmond Tutu hade många svenska vänner och besökte Sverige ett flertal gånger. Han medverkade även vid Svenska kyrkans ”Se människan-scen” i samband med Bokmässan i Göteborg, senaste gången 2014. Tutu är också utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitets teologiska fakultet.

Desmond Tutu personifierar begreppet försoning

– Desmond Tutu personifierar begreppet försoning i tanke och handling, säger biskop Andreas Holmberg, och fortsätter:

– För mig som bott många år i Tanzania var han också en symbol för Afrika och den världsvida kyrkan. Jag tackar Gud för Desmond Tutu och bär med mig hans djupa tro och hans smittande livsglädje.