Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkohandboken publicerad på webben

Den nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Handbokens tre böcker, Huvudvolym, Musikvolym och Missale, trycks under våren. De har nu publicerats som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

 

Ladda ner Kyrkohandboken på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

I pdf-filerna är vissa liturgiska sånger maskade, eftersom förhandling fortfarande pågår med upphovsinnehavare. Dessa sånger finns i Den Svenska psalmboken, och kommer att tryckas i kyrkohandboken som finns för leverans från mitten av mars.

Webbverktyget med den nya kyrkohandboken beräknas vara färdigt 1 april 2018.

Upphovsrättsskyddad

Kyrkohandboken och de enskilda verk som ingår i kyrkohandboken skyddas av upphovsrätt, som innehas av ©Trossamfundet Svenska kyrkan, 2018. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Församlingar har rätt att kopiera handboken för arbetet med gudstjänster.