Kyrkohandboken publicerad på webben

Nyhet Publicerad

Den nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Handbokens tre böcker, Huvudvolym, Musikvolym och Missale, trycks under våren. De har nu publicerats som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

 

Ladda ner Kyrkohandboken på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

I pdf-filerna är vissa liturgiska sånger maskade, eftersom förhandling fortfarande pågår med upphovsinnehavare. Dessa sånger finns i Den Svenska psalmboken, och kommer att tryckas i kyrkohandboken som finns för leverans från mitten av mars.

Webbverktyget med den nya kyrkohandboken beräknas vara färdigt 1 april 2018.

Upphovsrättsskyddad

Kyrkohandboken och de enskilda verk som ingår i kyrkohandboken skyddas av upphovsrätt, som innehas av ©Trossamfundet Svenska kyrkan, 2018. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Församlingar har rätt att kopiera handboken för arbetet med gudstjänster.