Kyrkohandboken förnyas

Det pågår just nu ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken. Välkomna att här följa arbetet.

Skapad:2014-08-21 13:19:00

I februari 2014 inkom närmare 640 svar om kyrkohandboksförslaget efter ett års försöksverksamhet i 40 procent av alla församlingar. Hösten 2014 pågår berednings- och bearbetningsarbete utifrån remissutfallet.

Läs mer om arbetet inför det justerade förslaget >>

 

Skapad:2013-12-13 11:05:00

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande, och hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Det är frågor som ska utvärderas efter att delar av kyrkohandboksförslaget har testats på teckenspråk och nationella minoritetsspråk.

Läs mer om utvärderingen och ta del av översättningarna >>

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok och kan en församling fortsätta fira gudstjänst med handboksförslaget? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

 

Skapad: 2012-05-23 09:35:00

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar och är nu ute på remiss.

 

Här hittar du mer information om kyrkohandboksförslaget och förklaringsvolymen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbverktyg och affischutställning

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på den nya musiken i förslaget. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon.

Till musikfilerna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//