Kyrkohandboken förnyas

Det pågår just nu ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken. Välkomna att här följa arbetet.

 

Foto: Alex & Martin / IKON

Skapad:2015-09-25 10:05:00

Den 16 december 2015 behandlar kyrkostyrelsen det reviderade kyrkohandboksförslaget. Förslaget har arbetats fram efter bearbetningsfas och granskningsfas under 2014 och 2015.

Kyrkohandbok på remiss >>
Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka på romernas internationella dag 2014.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkohandboken översätts till romani chib

Skapad: 2015-06-26 11:24:00

Nu översätts delar av kyrkohandboken till romani chib. Det är en översättning som är efterlängtad av romer.

Läs mer på Svenska kyrkans intranät >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok och kan en församling fortsätta fira gudstjänst med handboksförslaget? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-11-05 14:05:00

Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Läs mer >>

Webbverktyget ett hjälpmedel

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på den nya musiken i 2012 års förslag. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon.

Till musikfilerna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//