Kyrkohandboken förnyas

Det pågår just nu ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken. Välkomna att här följa arbetet.

Skapad:2014-02-05 14:11:00

Remisstiden för kyrkohandboksförslaget avslutades den 1 februari 2014. Nu tas alla svar om hand och diarieförs, för att sedan sammanställas och analyseras. Boel Hössjer Sundman som leder arbetet, tackar alla som med stort engagemang har deltagit i remissarbetet.

Läs mer om den avslutade remissomgången och det fortsatta arbetet >>

 

Skapad:2014-02-07 11:33:00

Enligt en första preliminär sammanställning har sammanlagt 463 församlingar svarat på remissen, vilket motsvarar 80 procent av de församlingar som varit med och testat det nya kyrkohandboksförslaget.

Läs mer om den preliminära sammanställningen av remissvaren >>

 

Skapad:2013-12-13 11:05:00

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande, och hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Det är frågor som ska utvärderas efter att delar av kyrkohandboksförslaget har testats på teckenspråk och nationella minoritetsspråk.

Läs mer om Översättningarna utvärderas under våren 2014

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok och vad händer efter Domssöndagen 2013 – kan en församling fortsätta fira gudstjänst med handboksförslaget? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

 

Skapad: 2012-05-23 09:35:00

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar och är nu ute på remiss.

 

Här hittar du mer information om kyrkohandboksförslaget och förklaringsvolymen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbverktyg och affischutställning

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på den nya musiken i förslaget. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon.

Till musikfilerna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//