Färdplan för klimatet: Nu behandlas remissvar för etapp 2

Nyhet Publicerad

Resan för att uppnå målen inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet är indelad i tre etapper. 2024 går Svenska kyrkan in i etapp två och just nu behandlas inkomna synpunkter på föreslagna etappmål.

I mitten av december gick Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp 2 ut på remiss till alla stiftsstyrelser. Deadline för att lämna in synpunkter var den 1 april. Nu behandlas inkomna synpunkter på förslagen på nya etappmål inför beslut av kyrkostyrelsen. De synpunkter som lämnats in är en viktig del i den fortsatta beredningen. Förutom svar från alla stiftsstyrelser så har även många spontana remissvar inkommit. 

Beredningen av att ta fram nya etappmål har skett i bred samverkan med stift och med representanter från Svenska Kyrkans Unga, Svenska kyrkans utbildningsinstitut och olika delar av kyrkokansliet. Etappmålen för målområde ”Förvaltning av skog och mark” har tagits fram i en process ledd av egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO). Dessa mål behandlas av egendomsförvaltningarnas nämnder och utskott. Spontanyttrandena för detta målområde kanaliseras till arbetet med skogsutredningen.

Läs mer om Svenska kyrkans färdplan för klimatet.