Två kvinnor dansar med händerna uppsträckta i ett stort rum.
Foto: Marta Popivoda

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2019

Mattias Hagberg, Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh, Maria Lithell Flyg, Anna Berglind, Louise Dahl, Hana Erdman, Elisabet Gustafsson och Malin Levanon är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

Stipendierna fördelas på fem områden: musik, film, litteratur, scenkonst och bildkonst. Varje område får 100 000 kronor. Två projekt får i år dela på stipendiesumman inom området film.

Totalt inkom i år 472 ansökningar.

– Det är glädjande att intresset är så stort bland samtida kulturskapare för de frågor som stipendierna vill bidra till att lyfta fram, och att vi nu kan presentera sex mycket fina stipendiater, säger Charlotte Wells, handläggare för kulturfrågor på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala.

Stipendierna delas ut under kyrkomötets andra session i Uppsala i november.
Läs om Svenska kyrkans kulturstipendier.

Stipendiater 2019

Om stipendiaterna och deras projekt

Litteratur

Mattias Hagberg
Dokumentärroman om Paulus

I sitt författarskap söker Mattias Hagberg upp skeenden och människor i historien som har haft betydelse för hur vi ser på oss själva och vårt ansvar gentemot det som går utöver vår egen existens, som enskilda individer i en begränsad tid. Med ett starkt människo- och samhällsintresse som drivkraft, med språket i sin hand och skönlitteraturens kraft som medel levandegör och öppnar han rum där vi kan mötas för att reflektera, oavsett tro och bakgrund. Mattias Hagberg tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2019 för att i dokumentärromanens form närma sig och gestalta aposteln Paulus som människa och idébärare och därmed söka och förmedla förståelse för något som starkt har påverkat och format den västerländska kulturen och mentaliteten – oss.

Mattias Hagberg skriver regelbundet litteraturkritik och essäistik för dagspress och radio, och har sedan bokdebuten med Släpp fångarna loss 2006 publicerat ytterligare två reportageböcker och fyra romaner, varav den senaste, Skallarna, utkom 2019. Han har en examen i journalistik och en examen i historia med sociologi och statsvetenskap.

Bildkonst

Fredrika Anderson och Dorna Aslanzadeh
Att Vara i det Andras tjänst

Att Vara i det Andras Tjänst är namnet på en utställning som öppnar våren 2020. Ett allkonstverk som kopplar samman tre sakrala kulturarvsplatser i Göteborg; Gathenhielmska huset, Betlehemskyrkans kapell och Kulturtemplet. Utställningen tas fram av Kollegium – en kollektiv konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling och ett svar på modernitetens devalvering av mystik, andlighet och mytologi.

Med inbjudan att vara i ”det andras tjänst” görs en utställning där verken som produceras kommer att bära kollegiets sigill i stället för enskilda signaturer och egen upphovsrätt. I verksamheten undersöks hur professionella utövare tillsammans med medborgare kan skapa sammanhang där man kollektivt berör omsorgen om det gemensamma. Kollegium utformar fusioner mellan konst och liv där totalkonstverkets mediering av verkligheten frambringar utopier som realiserad livsmiljö.

Fredrika Anderson har en kandidat- och en masterexamen i fri konst från Konsthögskolan Valand (2013). Hon arbetar företrädesvis med långsamma måleriprocesser; tusch, akvarell och gouache på papper och ikonmåleriets material och målar bilder av skapande handlingar som vänder sig mot det transcendenta.

Dorna Aslanzadeh har en masterexamen i fri konst från Konsthögskolan Valand (2014). Hennes arbete är en kontinuerlig undersökning i språkets anatomi och estetikens vägledande roll i att förstå vad som finns bortom människans fattningsförmåga.

Tillsammans med curatorn och skribenten Henrik Sputnes driver de Kollegium. 

Musik

Maria Lithell Flyg och Anna Berglind
Frid-lyst – ett Requiem

Maria Lithell Flyg och Anna Berglind tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för kör- och ljuskonstverket Frid-lyst – ett Requiem.

Skapelsens rika mångfald är satt under stark press och arter dör ut i en ökande takt. Situationen är alarmerande i artrika djungler långt härifrån men även miljöerna i vår närhet blir lidande av förändringar i naturens kretslopp.  Frid – lyst aktualiserar det som sker framför våra ögon.

Lithell och Berglind vill med sitt verk skapa en sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut, med betonad aktualisering av de samtida utmaningarna genom dödsmässans gamla texter. I ett verk där flera av publikens sinnen får samverka – musiken/hörsel och ljuset/syn – betonas den biologiska mångfaldens betydelse och vårt ansvar för den i en värld som är gemensam.

Maria Lithell Flyg är en utbildad och verksam tonsättare inom nutida konstmusik. Hennes musik framförs i Sveriges Radio och hon har skrivit beställningsverk till bland andra Cecilia Zilliacus, David Huang, ensemble recherche, Stockholms Saxofonkvartett och musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester. I juni släppte hon en skiva med urval av sin kammarmusik, Collected Chamber Music (Naxos). Hon sjunger och skriver även en genreöverskridande och personlig pop.

Anna Berglinds konstnärskap rör sig i spänningsfältet mellan minnande- glömska, ljus- mörker. Hon använder sig av både fysiska och digitala material för att inspirera till närvaro och delaktighet samt har sedan länge intresserat sig för hur man kan öppna upp för nya publika möten även utanför traditionella konstarenor. Anna Berglind har lång erfarenhet som skulptör av gestaltning i offentlig miljö, performativa verk och utställningar som visats såväl i Sverige som internationellt.

Scenkonst

Hana Erdman och Louise Dahl
S l o w D a n c e – The Church

I ett ofta jäktat och prestationsinriktat samhälle bjuder fyra dansare och en ljuskonstnär in till ett dansverk som utgör en motkraft. Med långsamhet som medel för närvaro och som egen kvalitet betonar föreställningen det sensoriska och visuella i dansen och i kyrkorummet. Deras respektive verkan förstärker varandra och koreografin blir ett verktyg för att strukturera ”en långsam erfarenhet” med det andliga och sinnliga, lugnet och fridfullheten i fokus. Svenska kyrkans kulturstipendium inom området scenkonst tilldelas Hana Erdman och Louise Dahl för S l o w D a n c e – The Church.

S l o w D a n c e – The Church är skapat av koreograferna och dansarna Hana Erdman och Louise Dahl för kyrkorum. Det görs i samarbete med dansarna Ulrika Berg, Lotta Dahl och ljuddesignern Jonatan Winbo och tas fram i samverkan med en präst. De medverkande har alla gedigna utbildningar och verkar i danskompanier både i Sverige och internationellt.

Louise Dahl är utbildad vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan Stockholm, Kandidatprogrammet i samtida dans och scenkonst år 2011-2013.

Hana Erdmans utbildning omfattar bland annat MA Solo/Dance/Authorship (SODA), Universität der Künste Berlin Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz (HZT), Berlin, Tyskland 2013, Bachelor of Art; Art History, University of California Los Angeles (UCLA) Los Angeles, USA 2004.

Film

Elisabet Gustafsson
Marsvinet

Elisabet Gustafsson möter i sina filmer barnet i ögonhöjd, med respekt för dess särart och tankevärld. I kortfilmen Marsvinet förenas två parallella historier. Den ena berättelsen gestaltar barnets hoppfulla tro och dess förtvivlade förlust. Den andra berör en åldrad människas samvetskval och avlösen från dem. Betraktaren påminns om det outgrundliga i tillvaron genom en film som bygger på osannolika men verkliga händelser vars samband kunde förstås först ett halvsekel senare. Om hur ett marsvin kan komma svävande i en hemmagjord fallskärm och landa hos en liten flicka som svar på hennes böner. Elisabet Gustafsson till delas Svenska kyrkans kulturstipendium för kortfilmen Marsvinet.

Elisabet Gustafsson är regissör och manusförfattare verksam i Sverige och Frankrike. Hennes filmografi sträcker sig från kortfilmer och dokumentär till långfilm och den uppmärksammande Krakel Spektakel, en film baserad på Lennart Hellsings karaktärer. För närvarande klipper hon dokumentärfilmen Hotel Djenné-Djenno, inspelad i Mali. Hon har kandidatexamen i etnologi från Lunds universitet och kandidatexamen i litteraturvetenskap från Stockholms universitet.

Film

Malin Levanon
Hoarder

I dramakomedin Hoarder gestaltas dilemmat att befinna sig i skärningspunkten mellan att röja för att frigöra eller spara för att minnas.

Berättelsen ställer frågor om vad som blir kvar av livet efter livet. Den berör motsättningen mellan att ting är värdefulla bortom det materiella som bärare av minnen kontra risken att uppleva sig ägd av dem, konsumtion kontra sparsamhet. Huvudkaraktären konfronteras med sin familjehistoria och den egna dödligheten under ett långdraget arbete med att tömma dödsboet efter sin syster. I filmprojektet vill Malin Levanon ta den åldrade kvinnans parti och se med varm blick på det Sverige bortom storstaden som hon själv kommer från. Malin Levanon tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för att utveckla filmprojektet Hoarder.

Malin Levanon är skådespelerska och manusförfattare. Hon har medverkat i en rad spelfilmer och tv-produktioner. År 2016 belönades hon med en Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll som Minna i Peter Grönlunds Tjuvheder och mottog samma år Lena Nyman-priset. Hon är utbildad inom skådespeleri och filmproduktion. Just nu regisserar hon kortfilmen Off Radar.