De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier är klara. Fem projekt får dela på stipendiesumman 500 000 kronor. Intresset var i år rekordstort med 475 ansökningar.

Stipendiesumman på 500 000 kronor fördelas på fem huvudområden: musik, bild, scenkonst, film och litteratur. Varje område får 100 000 kronor. Stipendierna delas ut under kyrkomötets andra session i november.

2017 års mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium

Scenkonst: Lena Einhorn och Anette Sallmander – Moderland

Bildkonst: Anna Lidberg – Utsikter mot undergången

Film: Victor Lindgren –Till drömmarnas land

Litteratur: Christina Ouzounidis – Hemlöshetens tillhörighet

Musik: Anne Sörman och Mauro Godoy Villalobos – Varifrån kommer du och vart är du på väg?

Läs mer om kulturstipendiaterna 2017 och deras projekt

Om Svenska kyrkans kulturstipendium

Svenska kyrkan vill verka för ett rikt och mångfaldigt kulturliv och leva i dialog med de kulturutövare som i vår tid bearbetar frågor om vad det är att vara människa. Därför delar Svenska kyrkan årligen ut kulturstipendier om sammanlagt 500 000 kr för att uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka. Stipendiet riktar sig till utövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer. Det kan också sökas av församlingar och andra institutioner inom Svenska kyrkan.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Med existentiell relevans avses att projektet på något vis tar upp frågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det. Därnäst värdesätts om projektet etablerar nya samarbeten och samverkansformer. Projekt som berör barn och ungas liv välkomnas särskilt.