Musik i sommar 2020 i Nybro pastorat

Nyhet Publicerad

Här kommer årets program. Kom i tid! Vi släpper in 50 personer om inte folkhälsomyndigheten meddelar annorlunda. Har du symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma. Observera att det förekommer musik även i flera av våra söndagliga gudstjänster. Med reservation för ändringar. Se annons i Barometern på lördagar. Allt är gratis för alla och alla är välkomna!