Närbild på påskblommor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Annandag påsk

Måndag 1april. Annandag påsk berättar om människors möte med den uppståndne Jesus.

Måndag 1 april

Gudstjänst

11.00

Bygdegården Skedshult, Ukna 

Välkommen

Möte med den uppståndne

Många tvivlade på att det var verkligen Jesus som
uppstått och som visade sig för människor på Annan dag påsk.

Evangelieberättelsen på annandag påsk handlar om hur Jesus visade sig för två män på vandring. Berättelsen säger oss att Gud inte alltid känns igen, men alltid finns bland oss.

Läs Lukas 24:13-35 på bibeln.se

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Läs mer Annandag påsk på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Ett runt kyrkfönster. I mitten syns Jesus som delar ut nattvard.

Annandag påsk – Jesus möter lärjungarna

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt. De reagerar också olika. Några tvivlar, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Med snöre har kvistar bundits ihop till tre kors.

Varför firar vi påsk?

Påsken är kristendomens viktigaste helg. Vi firar den för att påminna oss om att Jesus uppstod några dagar efter att han hade dött på korset.

En hög med små färgglada påskägg.

Hur firar vi påsk?

Vill du fira påsk med traditionell mat och dukning? Här får du inspiration.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.