Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppet hus

Vårt "Öppet hus" är en uppskattad mötesplats för föräldrar som är hemma med små barn.

Välkommen till kyrkans ÖPPET HUS, i modulen vid Vänge kyrka, för föräldrar tillsammans med barn.

Måndagar kl 9.00-11.00
Lek för barnen, sångstund och fika

Torsdagar 10.30-12.00
Sång & rörelse
Sånger med Maria och Åsa samt fika och lekstund

Välkommen!

Kontakt: Åsa Pettersson, 072-560 14 32
Facebook