Meny

Öppet hus

Vårt "Öppet hus" är en uppskattad mötesplats för föräldrar som är hemma med små barn.

Välkommen till kyrkans ÖPPET HUS, i modulen vid Vänge kyrka, för föräldrar tillsammans med barn.

Måndagar kl 9.00-11.00
Lek för barnen, sångstund och fika

Torsdagar 10.30-12.00
Sång & rörelse
Sånger med Maria och Åsa samt fika och lekstund

Välkommen!

Kontakt: Åsa Pettersson, 072-560 14 32
Facebook