Foto: Alex Giacomini/Ikon

Öppet hus

Vårt "Öppet hus" är en uppskattad mötesplats för föräldrar som är hemma med små barn.

Välkommen till kyrkans ÖPPET HUS, i Skogs-Tibble sockenstuga, för föräldrar tillsammans med barn.

Onsdagar kl 9.00-13.00
Lek för barnen, sångstund och fika

Välkommen!

Kontakt: Maria Flink Opoku, 070-2775385