Barn & ungdom

Öppet hus

En uppskattade mötesplats för föräldrar som är hemma med små barn.

Barn

Här får barn en första inblick i Svenska kyrkans tro, lära och liv

KU-13

En gemenskap där det är tillåtet att vara sig själv. Vi strävar efter att inte värdera varandra utifrån prestation, utseende, etnicitet, sexuell läggning, ekonomi eller liknande.

Konfirmand

Konfirmationen är en viktig och spännande tid som handlar om livet och den kristna tron

KU - Kyrkans Unga

Här kan konfirmerade ungdomar få möjlighet till fördjupning i kristen tro