Svenska kyrkan exkluderar inte

När jag lyssnat på och läst sista veckans offentliga debatt rörande kärlek mellan samkönade så känner jag mig stolt över Svenska kyrkans grundhållning att vi inte ställer grupper mot varandra eller exkluderar.

Kärlek är en gåva från Gud och den återspeglar sig i våra relationer till varandra. I vår dopordning uttrycks att vi är något nytt i Kristus som öppnar istället för stänger: " Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus."

Den mänskliga sexualiteten har ofta spökat för människan och inte minst i kyrkan, men den är en gåva från Gud och den får inte bli ett slagträ som skapar skam, urholkar människovärdesprincipen och som dömer ut vissa människor. Det är en sorg när vissa kristna bröder och systrar varken vågar dialog eller åtminstone försöker gå i andras skor några meter. Vi behöver alla varandra.

Richard Marklund
Kyrkoherde i Nederluleå församling