Pingstdagen, söndag 20 maj kl.18

i Nederluleå kyrka, Gammelstad