Internationell dag

i Sörbyakyrkan 7 april

10.00 Gudstjänst med Magnus Lindh och kören Sörmony.
Soppa serveras efter gudstjänsten.
Kostnad: 60 kr/person, 120 kr för familj. Gratis för barn under 12 år. Ingen anmälan.

12.00 Föredrag
Hur fungerar det ekumeniska arbetet med följeslagare i Palestina och Israel?
Föredrag med Josefin Lämås, tidigare internationell koordinator på Equmenia. Just nu studerar Josefin till gymnasielärare på Umeå universitet. Hon har även läst journalistik och har ett stort intresse för litterärt och dokumentärt skrivande.

13.30 Dagen avslutas med fika
Alla intäkter går till Svenska kyrkans ­internationella arbete.

 

Det finns två organisationer som arbetar för att skicka följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Vi får ta del av Josefin Lämås erfarenheter i detta uppdrag.