Fakta om Kotobe

Kotobe – det är namnet på en stadsdel i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Men Kotobe är också namnet på den församling som i januari 1995 invigde sin kyrka samma dag som Nederluleå församling invigde Sörbyakyrkan i Antnäs.

Kontakt mellan kyrkorna har hållits under åren – om än sporadiskt. I Sörbyakyrkan hänger ett Etiopiskt kors gjort av nedsmälta patronhylsor och i Kotobe lyser handstöpta ljus med stearin från våra altarljusstumpar.
Den evangelisk-lutherska systerkyrkan i Etiopien – Mekane Yesus – växer så det knakar. Kyrkans motto är ”serving the whole person”. Man vill möta hela människan med hennes behov såväl till kropp, själ och ande. Församlingen i Kotobe är inget undantag. Församlingen har få anställda men medlemmarna är desto mer engagerade i att gå ut till olika områden i och utanför staden med evangelium i ord, ton och med projekt för bl a rent vatten, hälsovård, läs- och skrivkunnighet.

Det finns en längtan från både Sverige och Etiopien att fördjupa relationen mellan församlingarna genom att berättelser kring hur vi arbetar med gudstjänster, barn- och ungdomsarbete, musik- och körverksamhet, evangelisation och diakonalt arbete. Vi kommer att be för varandra, utbyta predikningar och förhoppningsvis både själva besöka och ta emot besök från Kotobe.