Valnämndens ledamöter och ersättare 2018-2021

Ericson, Per (BA)                       Ordförande

Hed, Karin (C)                            Vice ordförande

Larsson, Jons Ingemar (S)         Vice ordförande

Frödin, Margareta (POSK)         Ledamot

Olsson, Lars (KR)                                Ledamot

Andersson, Mats (POSK)          Ersättare

Ferm, Billy (C)                            Ersättare

Jannesson Sjöberg, Carina (BA)Ersättare

Johansson, Eva Mariann (S)      Ersättare

Göran Granström (KR)                       Ersättare