Närbild på vete på en åker.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa.

Heliga trefaldighets dag

Första söndagen i trefaldighetstiden är Heliga trefaldighets dag. Det är söndagen efter pingst

På Heliga trefaldighets dag firar vi treenigheten, att Gud är en men samtidigt tre: Fadern, Sonen och den heliga anden. 

Kyrkans tre största högtider berättar tillsammans om treenigheten:

  • Julen, när vi firar att Gud föds som människa.
  • Påsken, när vi firar Jesu död och uppståndelse.
  • Pingsten som firar Anden som gav kraft åt lärjungarna att fortsätta sitt uppdrag att leva vidare.

Heliga trefaldighets dag kallas också missionsdagen. Precis som lärjungarna har vi ett uppdrag, en mission. Vi ska delta i Guds arbete för en bättre värld.

Bibeltexter på Heliga trefaldighets dag.

Jesus liknelser berättar om Guds kärlek

Många av söndagarna lyfter fram Jesus liknelser. Genom att berätta liknelser svarar Jesus på frågor om vem Gud är, hur Guds rike ser ut och vad det är att vara människa.

Liknelsen om vinträdet  och grenarna

Jesus berättar om trädet som en bild av hur mänskligt liv växer av Guds kärlek och liv i Johannesevangeliet 15:1-9.

Där är Gud vinodlare och Jesus är vinträdet. Grenarna är vi människor och Jesus berättar om hur Gud sköter om trädet så att det skall växa och ge frukt. På så sätt hör vi också ihop med varandra som människor.

Liknelsen om vetekornet som faller i jorden för att ge liv

Jesus berättar om vetekornet som faller i jorden för att växa och ge liv.  Om inte vetekornet vågar falla blir det ett ensamt korn. 

Jesus ger en bild av sin egen döds betydelse som han hämtar från naturen i Johannesevangeliet 12:24.

Jesus liv är till för att ge mer liv. Som vetekornet så måste han falla och dö för att nytt liv skall kunna spira. Jesus död ger liv åt världen. Världen är beroende av att han ger sitt liv. 

Treenighet är att Gud visar sig på olika sätt

I kyrkans trosbekännelse finns Gud, Jesus och Anden med: Vi tror på Gud som skapare, den som gett liv åt allt. Vi tror på människan Jesus och på Anden. Tre i ett. En i tre.

Närbild på en vattentrappa.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Precis som vatten kan visa sig i olika former, flytande, ånga och is, är Gud mångsidig, treenig, och kan aldrig begränsas till att vara ensidig.

Gud är levande, därför beskrivs också treenigheten ibland som att Gud är relation, inte bara en form med tre olika sidor, utan levande personer. Fader, Son och Ande lever i relation till varandra, men också till oss människor.

Trefaldighetstiden handlar om att växa som människa 
Heliga trefaldighets dag följs av första söndagen efter trefaldighet, andra söndagen efter trefaldighet, tredje söndagen efter trefaldighet och så vidare. Varje söndag har ett särskilt tema.

Många av söndagarna handlar om att leva och växa som människa och kristen. Genom bibelns berättelser kan vi lära känna Gud och hur Gud visar sig i mänskligt liv.

Trefaldighetstiden handlar om att växa som människa

Heliga trefaldighets dag följs av första söndagen efter trefaldighet, andra söndagen efter trefaldighet, tredje söndagen efter trefaldighet och så vidare. Varje söndag har ett särskilt tema.

Många av söndagarna handlar om att leva och växa som människa och kristen. Genom bibelns berättelser kan vi lära känna Gud och hur Gud visar sig i mänskligt liv.

Vi följer Gud och Gud följer oss

Flera av söndagarna under trefaldighetstiden handlar om att följa Jesus. Det handlar om att vilja vara nära Gud och vilja följa Gud. Det handlar inte om att tro på ”rätt” sätt. 

Att vara beroende av någon annan ser vi i vårt samhälle ofta som något dåligt. I den kristna tron är det tvärtom. Att inte våga vara beroende varken av Gud eller människor är det största misstaget människan kan göra.

Vi följer en Gud som redan gått med oss överallt. Vart människan än går i ljuset likaväl som i dödsskuggans dal går Kristus vid människans sida. Vi följer Gud och Gud följer oss.