vattenkanna, gräsklippare , blomsterplantering, grans, hjärtformat gravljus
Foto: Ingegerd l Forsberg

Gravskötsel/Service

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordentligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista.

Vården av en gravplats

Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften. Begravningslagens 7 kap. 3 §   

Gravskötsel är en tjänst/service som kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravrättsinnehavare mot betalning. Den som inte sköter gravplatsen kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten ( ansvaret för en grav) återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven. Läs mera om att ansvara för en grav.

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravplatsen kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Om du tecknar ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att sköta gravplatsen.

Vården av en gravplats är enligt gällande lagstiftning gravrättsinnehavares ansvar. Foto: SKAO Illustration

Gravsten/gravvård

Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas för gravvård. Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare att hitta graven och kan t ex vara en gravsten, huggen eller natursten, eller kors i smide, trä, glas, eller keramik. Läs mera  

Grundskötsel

Med begravningsavgiften bekostas de allmänna ytorna på våra kyrkogårdar. Men den får inte användas till skötsel av enskilda gravar. 

Vill man ha hjälp med grundskötsel/gräsklippning kostar det 225 kr/år
Klippning av gräs samt trimning runt gravvård och rabatt. Vissna snittblommor och utbrunna ljus tas bort.     

Gravskötsel                                 

Skötsel av grav finns att beställa från 820kr/år
Vårstädning. Byte av jord och sugfilt i planteringslåda. Plantering av sommarblommor, se alternativ . Ogräsrensning och luckring. Gräsklippning och trimning. Ansning av blommor. Vattning. Höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.        

Övrig gravskötsel/utsmyckning

Många fler tjänster för utsmyckning och hjälp finns  att beställa: 

Penséer i kruka, inkl. plantering o vattning                        260 kr

Morsdagsros                                                                        160 kr

Höstsmyckning (2 st ljung + granris)                                290 kr

Granristäckning                                                                   190 kr

Vinterkrans, inkl. utläggning                                                215 kr

Tändning av gravljus (höljet är av plast)                              95 kr 
(ljuständningstjänsten finns att beställa till följande helger:
Alla helgons dag, Jul och Nyår)

Sugfilt till planteringslåda                                                     30 kr 

Rengöring av gravsten, max 0,5 m² storlek                     900 kr
(större stenar rengörs mot timpris)

Övriga arbeten på gravplats                                                380 kr/timme

 

       

Betalning för gravskötsel kan ske enligt följande två alternativ:

1-årigt avtal. 

Avtalet gäller i ett år med automatisk förlängning med ett år i taget, till dess att avtalet sägs upp. Faktura skickas ut i mars varje år.

Avräkningsavtal. Flerårigt avtal.

En valfri summa pengar betalas in till ett s.k avräkningskonto. Kyrkogårdsförvaltningen debiterar kontot varje år med den faktiska summan. När pengarna på kontot inte räcker längre meddelar kyrkogårdsförvaltningen detta till gravrättsinnehavaren. 

Kyrkogårdsexpeditionen 0250-55 29 50

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen på Älvgatan 2 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Här får du svar på frågor om våra kyrkogårdar: gravar, blomplantering, bevattning, grönytor och liknande

 

Prislista gravskötsel

Prislista på tjänster inom serviceverksamheten fr.o.m. 2023.06.01 Notera: dessa tjänster erbjuds inte på Ulvsjö begravningsplats