Prislista gravskötsel

Prislista på tjänster inom serviceverksamheten fr.o.m. 2021.01.01 Dessa tjänster erbjuds inte på Ulvsjö begravningsplats

Gravskötsel                             

Skötsel av grav: 780 kr/år

Vårstädning. Byte av jord och sugfilt i planteringslåda.
Plantering av sommarblommor, se alternativ längre ner.

Ogräsrensning och luckring. Gräsklippning och trimning. Ansning av
blommor. Vattning. Höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.                                                            

Gräsklippning: 220 kr/år

Skötseln innefattar gräsklippning och trimning runt gravvård och rabatt.
Vissna snittblommor och utbrunna ljus tas bort.

Vi kan även erbjuda följande tilläggstjänster:          

  • Penséer i kruka, inkl plantering, 235 kr
  • Morsdagsros, 150 kr
  • Höstsmyckning (2 st ljung + granris), 270 kr
  • Granristäckning, 180 kr
  • Vinterkrans, inkl utläggning, 200 kr
  • Tändning av gravljus, 85 kr
  • Rengöring av gravsten, normalstorlek, 460 kr
  • Rengöring av gravsten, stor, 920 kr
  • Övriga arbeten på gravplats, 370 kr/timme

Betalning för gravskötsel kan ske enligt följande två alternativ:

1-årigt avtal: Avtalet gäller i ett år med automatisk förlängning med ett år i taget, till dess att avtalet sägs upp. Faktura skickas ut i mars varje år.

Avräkningsavtal: Flerårigt avtal. En valfri summa pengar betalas in till ett s k avräkningskonto. Kyrkogårdsförvaltningen debiterar kontot varje år med den faktiska summan. När pengarna på kontot inte räcker längre meddelar kyrkogårdsförvaltningen detta till gravrättsinnehavaren.