Beställa gravsten

Om anhöriga vid dödsfallet bokar en ny gravplats så bör platsen förses med någon form av gravvård (gäller ej för askgravar). 

Kyrkogårdsförvaltningen tar inte emot beställningar av gravstenar men vi kan upplysa Er om vilken form och storlek ni får sätta upp på platsen.   Beställning av gravsten kan göras via begravningsbyrån eller hos en stenfirma som ni själva kontaktar. Samma sak gäller om ni använt en äldre grav vid gravsättningen och önskar komplettera text på en befintlig sten.

Ring oss gärna för mer information 0250-552950 Kyrkogårdsförvaltningen