En gravsten med ett urfräst kors.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Beställa gravsten

Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas för gravvård. Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare att hitta graven och kan t ex vara en gravsten eller ett kors.

Om anhöriga vid dödsfallet bokar en ny gravplats så bör platsen förses med någon form av gravvård  (gäller ej för askgravar). 

Kyrkogårdsförvaltningen tar inte emot beställningar av gravstenar men vi kan upplysa Er om vilken form och storlek ni får sätta upp på platsen. Beställning av gravsten kan göras via begravningsbyrån eller hos en stenfirma som ni själva kontaktar. Samma sak gäller om ni använt en äldre grav vid gravsättningen och önskar komplettera text på en befintlig sten.

 

Kyrkogårdsexpeditionen 0250-55 29 50

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen på Älvgatan 2 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Här får du svar på frågor om våra kyrkogårdar: gravar, blomplantering, bevattning, grönytor och liknande