Foto: Magnus Aronson

Ung ideell i Fässbergs församling

Vill du vara med och göra världen lite bättre? Vill du hitta vänner för livet? Vill du ha ett uppdrag i kyrkan?

  • Vill du vara med och göra världen lite bättre?
  • Vill du hitta vänner för livet?
  • Vill du få möjlighet att fortsätta fundera på hur kristen tro får konsekvenser i ditt och andra människors liv?
  • Vill du ha ett uppdrag i kyrkan?

Som ung ideell i Mölndals pastorat får du möjlighet att bidra med det du är bra på och lära dig mer och utmanas att pröva på nåt nytt. Du väljer ett eller flera spår som du är sugen på att engagera dig i.

I utbildningen som alla unga ideella erbjuds får du verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag.

Du välja ett eller flera av följande spår:

Ung ideell med inriktning konfirmand – här blir du en viktig del av konfirmandarbetslaget, är med när konfirmand­gruppen träffas, även på lägret, och bidrar på olika sätt till att konfirmanderna får ett bra år. Du kan också välja att bara göra punktinsatser.

Ung ideell med inriktning barn – väljer du barnspåret kan du vara med och hjälpa till i en av församlingen grupper för barn i åldrarna 6-13 år. Du kan också hjälpa till i en barnkör, eller med barnkörscafé. Har du svårt att vara med regelbundet kan du hjälpa till vid projekt som barnkörläger eller familjedagar.

Ung ideell med inriktning musik – var med och spela på lovsångsgudstjänster, eller på veckomässan. Sjung i en gudstjänst eller på ett konfirmandevent. Möjligheterna är många.

Ung ideell med inriktning gudstjänst – Även här finns många möjligheter. Du kan ingå i en gudstjänstgrupp, hjälpa till på veckomässan, läsa en text, hjälpa till och dela ut nattvard eller pröva på att predika.

Ung ideell med inriktning diakoni – Diakoni är kyrkans arbete med att på olika sätt möta människor i utsatta livssituationer. Tillsammans med församlingens diakoner får du fundera på vad som kan passa just dig att engagera dig i.

Ung ideell med eget initiativ – Har du en egen tanke om hur du skulle vilja engagera dig i kyrkan? Prata med oss anställda så försöker vi skapa förutsättningar för att din idé ska kunna förverkligas.   

Jag anmäler mitt intresse för att bli ung ideell (ej bindande)

Jag vill pröva på att vara ung ideell med inriktning... (kryssa i runt för det/de alternativ som du vill pröva på)

Jag har inte möjlighet att engagera mig men vill få sms om Hänget och annat som händer i församlingen för ungdomar