Kyrkoordningen, en klubba och ett papper.
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med dina frågor eller förslag. Församlingsråden bjuder också in till samtal några gånger per år, det kallas för Öppet församlingsråd. Då får vem som helst ge förslag på hur församlingarna ska arbeta.

 

Vår organisation

Församlingsråd

I varje församling i Svenska kyrkan, Märsta pastorat finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen. 

Du hittar mer information om våra församlingsråd här. 

Kyrkoråd

De fyra församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter med mera. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Klicka och läs mer om vårt kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige

Märsta pastorats kyrkofullmäktige är Märsta pastorats högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter med mera.

Läs mer om pastoratets kyrkofullmäktige genom att klicka här.

Församlingsråden

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Kyrkorådet

Pastoratet styrs av det gemensamma kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Märsta pastorats kyrkofullmäktige är Märsta pastorats högst beslutande instans och har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter, mm.