Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Märsta pastorat Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med dina frågor eller förslag. Församlingsråden bjuder också in till samtal några gånger per år, det kallas för Öppet församlingsråd. Då får vem som helst ge förslag på hur församlingarna ska arbeta.

 

Vår organisation

Församlingsråd

I varje församling i Svenska kyrkan, Märsta pastorat finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen. 

Du hittar mer information om våra församlingsråd här. 

Kyrkoråd

De fyra församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter med mera. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Klicka och läs mer om vårt kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige

Märsta pastorats kyrkofullmäktige är Märsta pastorats högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter med mera.

Läs mer om pastoratets kyrkofullmäktige genom att klicka här.