Församlingsråden

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde har det övergripande ansvaret för både den kyrkliga verksamheten och förvaltningsfrågorna. Varje församling leds av en arbetsledande präst som tillsammans med församlingsrådet ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet.
 

Husby-Ärlinghundra församlingsråd

Ordförande: Ann Bly Lässman. Du kan skicka e-post till henne eller ringa 070-714 81 92. Övriga ledamöter är Sven Eriksson, Dolly Kündig, Bengt Larsson, Christina Ohlsson, Åke Ossmark, John Svensson, Christer Westling och Ulf Berndtson.

valsta församlingsråd

Ordförande: Assar Gylfe. Du kan skicka e-post till honom eller ringa 08-591 160 45. Övriga ledamöter är Annika Strömqvist Tarrodi, Josef Güven, Marcel Yousef, Arn Linder, Margareta Bärlund, Christina Mansén, Anders Wennerblom och Mikael Pålsson.

Norrsunda församlingsråd

Ordförande: Rune Holmberg. Han har telefon 08-591 440 07 men du kan också skicka e-post. Övriga ledamöter är William Pyk, Gunilla Karlsson, Maya-Britt Eriksson, Jan Einebrant, Dagmar Jansson, Birgitta Nodler, Christian Thomsen, Marianne Holmberg.

skepptuna församlingsråd

Ordförande: Ingegerd Ellénius. Hon nås på tel 08-591 471 28. Övriga ledamöter är Ola Bolinder, Ingegerd Penn, Susan Brodrik Hallström, Björn Söderman, Tommy Svensson, Lilian Eriksson, Inga Mattsson, Eva Jansson, Marie-Louis Trolin Svensson.