Församlingsråden

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde har det övergripande ansvaret för både den kyrkliga verksamheten och förvaltningsfrågorna. Varje församling leds av en arbetsledande präst som tillsammans med församlingsrådet ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet.
 

Husby-Ärlinghundra församlingsråd

Ordförande: Ulrika Tjälldén. Du kan ulrikatjallden@hotmail.com till henne. Övriga ledamöter Ingrid Gunilla Ahlman, Pernilla Almquist, Anne Egnell, Gun Eriksson, Ulla Jonshult, Bengt Larsson, Ann Bly Lässman, Bo Ohlsson, Christina Ohlsson, Åke Ossmark, Elisabeth Sjöholm, Anders Sundqvist, John Svensson, Christer Westling 

Valsta församlingsråd

Ordförande: Assar Gylfe. Du kan karl-melker.gylfe@bredband.net till honom eller ringa 08-591 160 45. Övriga ledamöter är Marina Everitt, Inger Gylfe, Josef Güven, Krister Hurtig, Arn Linder, Ulf Lorandsson, Michaela Sjölander, Björn Walldén, Anders Wennerblom och Anna-Lisa Wuopio.

Norrsunda församlingsråd

Ordförande: Marianne Holmberg. Hon har telefon 070-564 66 68 men du kan också marianne.holmbg@gmail.com Övriga ledamöter är Rune Holberg, Gunilla Karlsson, Lars Andersson, Maya-Britt Eriksson, Jan Einebrant, Dagmar Jansson, Birgitta Nodler, Christian Thomsen, William Pyk, Owe Karlsson, Ulf Lindqvist, Christine Wessman Rinman.

Skepptuna församlingsråd

Ordförande: Ingegerd Ellénius. Hon nås på tel 08-591 471 28. Övriga ledamöter är Ola Bolinder, Måns Godée, Ingegerd Penn, Susan Brodrik Hallström, Björn Söderman, Tommy Svensson, Ulrika Mattsson, Marie-Louis Trolin Svensson, Monica Rostö, Annika Wahlberg.