Kyrkorådet

Pastoratet styrs av det gemensamma kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet Märsta pastorat, mars 2022 Foto: Anna Antesten

De fyra församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter med mera. Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Kyrkoråd, Märsta pastorat från 1 januari 2022

Annika Liljebo Delebeck, kyrkoherde                      
Rune Holmberg, ordförande (KÖP)
Björn Söderman, vice ordförande (POSK)

Övriga ledamöter
Bengt Larsson (KÖP)
Ulrika Tjälldén (KÖP)
Katharina Johansson (POSK)
Tommy Svensson (POSK)
Gun Eriksson (S)                                     
Assar Gylfe (S)
Erna Wallström (S)        
Jan Einebrant (S)                                                           

Ersättare                            
Ola Bolinder (POSK)
Arn Linder (KÖP)
Christian Thomsen (KÖP)
Ulf Lorandsson (KÖP) 
Marina Everitt (S)
Ann Bly Lässman (S)