Två händer som möts i ett handslag.

Kyrkofullmäktige

Märsta pastorats kyrkofullmäktige är Märsta pastorats högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter med mera.

Kyrkan över partierna i Märsta pastorat
christian.thomsen05@gmail.com, ordförande, tel 070-574 54 25
Rune Holmberg
Ulrika Tjälldén
Bengt Larsson
Arn Linder
Christer Westling
Yakub Güven
Gunilla Karlsson

Ersättare
Inga Mattsson
William Pyk
Ulf Lorandsson
Anne Egnell

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Gun Eriksson
Assar Gylfe
Erna Wallström
Jan Einebrant
Ann Bly Lässman
Anja Lampinen
Thore Nyman 
Marina Everitt
Krister Hurtig
Birgitta Nodler
Inger Gylfe

Ersättare
Carina Hedin
Anna-Lisa Wuopio
Johan Bergsten
Saara Jokinen
Rolando Rosales
Elisabeth Sjöholm

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Björn Otto Gustav Söderman
Katharina Eleonora Johansson
Ola Bolinder
Susan Hallström
Per Erik Fogdegård
Eva Susann Karlsson
John Tommy Svensson
Ingegerd Eleonora Ellenius
Anders Bernhard Tideström

Ersättare
Marie-Louise Svensson Trolin
Eva Marie Jansson

Sverigedemokraterna
Lars Arnbom

Protokoll

Om du söker protokoll från kyrkofullmäktige, kontakta pastorsexpeditionen, tel 08-594 408 40 eller via e-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se