Bild på Marieholmskyrkan sedd från parkeringen rakt framifrån.
Foto: Carola Boqvist

Marieholmskyrkan

Både kyrka och mötesplats för många verksamheter.

Öppettider för Marieholmskyrkan

Under terminerna är kyrkan är öppen vid aktiviteter och gudstjänster.
Sommartid är kyrkan stängd. 
Kyrkan rymmer ca 200 personer.

Information & bokning:

Kontakta Församlingsexpeditionen: 
tel. 0501-39 05 00 vardagar kl. 10.00-12.00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Vid bebyggelsecentrum i utkanten av Mariestad uppfördes 1972 Marieholmskyrkan efter ritningar av arkitekt Janne Feldt. Det murade byggnadskomplexet omfattar förutom kyrkorum även andra lokaler för församlingsarbetet, grupperade kring en glasad gård. Själva kyrkorummet ligger i anläggningens nordvästra hörn och lyses upp av ett fåtal rektangulära dageröppningar. Altaret står i en grund nisch och utbyggnaden på nordsidan inrymmer bland annat orgeln.