Foto: Pia Rosén

Marieholmskyrkan

Både kyrka och mötesplats för många verksamheter

Marieholmskyrkans öppettider

Foto: Pia Rosén

Kyrkan är öppen vid aktiviteter, se hemsidan för mer info om vad som pågår i kyrkan.
Kyrkan rymmer ca 200 personer.
Sommartid är kyrkan stängd. 

Information & bokning:
Församlingsexpeditionen
tel. 0501-39 05 00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Vid bebyggelsecentrum i utkanten av Mariestad uppfördes 1972 Marieholms-kyrkan efter ritningar av arkitekt Janne Feldt. Det murade byggnadskomplexet omfattar förutom kyrkorum även andra lokaler för församlingsarbetet, grupperade kring en glasad gård. Själva kyrkorummet ligger i anläggningens nordvästra hörn och lyses upp av ett fåtal rektangulära dageröppningar. Altaret står i en grund nisch och utbyggnaden på nordsidan inrymmer bl a orgeln.

Läs mer om kyrkan i foldern här!