Vanliga frågor och svar

Här finns några av de vanligaste frågorna om begravningar och gravskötsel.

Hur beställer man en begravning?
Kontakta en begravningsbyrå eller Svenska kyrkans pastorsexpedition i Malmö för mer information.

Hur vet jag när en gravsättning ska ske?
Den aktuella begravningsbyrån kan ge information om när en begravning eller gravsättning ska ske. Byrån kan även ge information om önskemål från den avlidne eller dennes anhöriga kring vilka som får närvara vid ceremonin.

Vad ingår i begravningsavgiften?
Begravningsavgiften betalas via skattsedeln och täcker vissa delar av begravningen, liksom rätten till gravplats. Mer information finns HÄR

Är begravningsavgift och kyrkoavgift samma sak?
Nej, begravningsavgiften finansieras via skattsedeln, medan kyrkoavgiften betalas av dem som är medlemmar i Svenska kyrkan. Mer information finns HÄR.

Vad kostar det att ha en gravplats?
Det kostar ingenting att ha en gravplats. Om du väljer att ha skötsel på graven i stället för att sköta den själv betalar du en skötselavgift. Avgiften är beroende av vilka val du gjort. Mer information finns under Gravskötsel.

Var är NN begravd?
www.svenskagravar.se kan du söka på namn, ort med mera. Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Vad gör jag om en gravsten blivit utsatt för skadegörelse, stöld eller blivit skadad på annat sätt?
Om en gravrättsinnehavare upptäcker skada på en gravsten är det ett eget ansvar att reparera gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med information. Du kan även kontakta ett stenhuggeri på egen hand. Vid skadegörelse bör en polisanmälan göras. Om kyrkogårdsförvaltningens personal upptäcker skada eller skadegörelse kontaktas gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren bör även ta kontakt med sitt försäkringsbolag.

Vad ingår om man beställer gravskötsel?
Se Gravskötsel för information.

Vad kostar det att få blommor på en grav?
Om du har ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen finns en prislista på den service som är tillgänglig. Se Gravskötsel för information.

Vad gör jag om det blir problem med skadedjur, till exempel råttor eller kaniner, i anslutning till en gravplats?
Kontakta kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst om det uppstår problem med skadedjur.

Går det att flytta askan av en redan begravd person?
Varje gravsättning betraktas som definitiv i Begravningslagen vilket innebär att det inte är tillåtet att flytta stoft eller aska från en gravplats till en annan. Tillstånd kan ges om det finns särskilda skäl för det. Läs mer i Begravningslagen. Ett annat sätt kan vara att göra en så kallad symbolisk flyttning.

  • Om symbolisk flyttning
    En symbolisk flyttning innebär att en skopa jord tas från gravplatsen där personen är gravsatt. Jorden läggs i en enkel pappurna som sedan sätt ner i minneslunden eller annan utsedd gravplats. Det görs en notering i gravregistret under gravsatt person på den gravplats som den symboliska flyttningen är gjord från och vilken datum detta ägt rum. Ett brev med information om att den symboliska flyttningen är utförd skickas till kunden om de så önskar. På våra kyrkogårdar förekommer symboliska flyttningar av gravsatt aska eller stoft, det är inget som regleras i begravningslagen. Symbolisk flyttning är vanligast när det bedöms att en ansökan om flyttning aldrig kommer att kunna bifallas, eftersom all gravsättning betraktas som definitiv i begravningslagen.
  • En kostnad tas ut
    Inom Malmö kyrkogårdsförvaltning är symboliska flyttningar vanligt förekommande och förvaltningen har inget emot förfarandet eftersom det är till stor hjälp för många människor.  Kostnaden för en symbolisk flytt är 1 500 kr och omfattar administration och praktisk hantering. Det finns ingen begränsning för hur många symboliska flyttningar som kan genomföras från en gravplats men möjligheten medges endast för gravrättsinnehavare och anhöriga. Släktförhållande till antingen tidigare gravrättsinnehavare eller gravsatt ska styrkas. Anhöriga får vanligtvis inte delta i samband med upptagning. Undantag kan dock beslutas av kyrkogårdsmästare och då tas en hanteringskostnad om 1 200 kr ut för att de anhöriga deltar. 

Jag vill veta mer om en kyrka eller ett kapell.
På de här sidorna hittar du mer information om  olika kyrkogårdar och ceremonilokaler i Malmö.

Får man vistas på kyrkogårdarna även om man inte har någon bekant eller anhörig begravd där?
Ja, kyrkogårdarna är tillgängliga för allmänheten, även om några stängs kvälls- och nattetid för biltrafik. Vid besök på en kyrkogård är det viktigt att visa respekt och tänka på att den är ett vilorum för de avlidna. Var noga med att inte störa begravning eller annan förrättning. Läs mer om öppettider och ordningsföreskrifter HÄR

Får hundar springa lösa på kyrkogården?
Lösa hundar är ett återkommande problem på alla våra stadskyrkogårdar. Hundar är välkomna, men ska hållas i koppel. Det handlar dels om respekt för platsen, dels om hänsyn till andra besökare och personal.
På den här sidan finns mer information om ordningsföreskrifter.

Jag tycker det är krångligt att förstå vad som menas med olika uttryck. Var kan jag läsa mer?
I broschyren Begrepp i begravningsverksamhet, utgiven 2014, finns förklaringar.