Gravskötsel

Vi vill ju alla vårda minnet av våra anhöriga. Ibland kan det vara svårt att hinna med. En del kanske inte kan eller orkar ta hand om graven själv. Då kan Malmö kyrkogårdsförvaltning hjälpa till.

Den som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering, teckning av avtal etc är alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se Tillsammans skriver vi ett så kallat gravskötselavtal. Ett skötselavtal kan innehålla till exempel grundskötsel, plantering, utsättning av blommor på speciella dagar, granristäckning med mera.
I grundskötseln ingår rengöring samt regelbunden tillsyn av gravplatsen, borttagning av vissna snittblommor varje vecka, påfyllning av jord och singel vid behov.

Skötselavtal

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tre typer av gravskötselavtal:

Ettårsavtal. Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast en månad före avtalstidens utgång. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av bägge parter) med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i ettårsavtalen justeras årligen.

Treårsavtal. Avtalet har ett fast pris för hela avtalstiden (tre år). Avtalet kan därefter förlängas genom att ett nytt avtal tecknas. Det är inte tillåtet att ta bort eller lägga till tjänster under avtalstiden.

Öppet avtal (flerårsavtal). Beloppet betalas vid avtalstecknandet. Årlig avgift för överenskommet uppdrag dras från kapitalet så länge pengarna räcker. Fyllnadsinbetalning kan göras under avtalets gång om så önskas. Det är tillåtet för avtalstecknaren att ändra villkor för tilläggsarbeten inom ramen för inbetalda medel. 

Skötselbrickor. På vissa gravar har kyrkogårdsförvaltningen satt upp små skyltar i olika färger, så kallade skötselbrickor.

Formulär att fylla i och skicka direkt:

Detta ingår i säsongpaketen

Säsongpaket, bas: Vår-, sommar- samt höstmix, plus 1 kvm granris.

Säsongpaket, premium: Påskblomma, vår-, sommar- samt höstmix, alla helgons dag-paket, plus 1 kvm granris.