Foto: Mona Davidsson

Våra kyrkogårdar

I Malmö finns 17 kyrkogårdar. Den största är Östra kyrkogården som ligger invid Sallerupsvägen och Inre ringleden. Den äldsta är Gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg i centrala Malmö.

Hitta graven

Alla gravsättningar som sker i Malmö förs in i Malmö kyrkogårdsförvaltnings gravregister. Det innehåller uppgifter om samtliga gravar och gravsättningar i Malmö.

Om du vill söka efter gravsatta på kyrkogårdarna i Malmö, kan du göra det via Svenska gravar. Du kan söka på flera olika sätt, till exempel via namn, kyrkogård, födelsedatum eller dödsdatum.

Du kan också kontakta Malmö kyrkogårdsförvaltnings kyrkogardsforvaltning.malmo%20@svenskakyrkan.se så hjälper de dig genom att söka i gravregistret.

Gravplatser för andra trossamfund

Alla som är folkbokförda i Sverige och som via skatten betalar en särskild begravningsavgift ska begravas på ett sätt som följer svensk lag.

Tillhör man ett annat trossamfund än det kristna finns det på många håll möjlighet att bli begraven på en gravplats som tillhör det egna trossamfundet.

På nedanstående kyrkogårdar i Malmö finns gravplatser för andra trossamfund:
Baha’i: Limhamns kyrkogård
Buddistiska: Fosie kyrkogård
Judiska: S:t Pauli norra kyrkogård och Östra kyrkogården
Katolska: Östra kyrkogården
Mandeisk/Sabeiska: Fosie kyrkogård
Muslimska: Östra kyrkogården
Ortodoxa: Östra kyrkogården

Ordningsföreskrifter för Malmö kyrkogårdar

Kyrkogårdarna är vilorum för våra avlidna. De är oaser med vackra blomster- och parkarrangemang, som sköts av kyrkogårdsförvaltningens medarbetare.

Många besökare, både anhöriga som ska besöka en grav och andra som vill njuta av ron och skönheten, kommer till Malmö kyrkogårdar. För att de ska behålla sin skönhet och vara rofyllda och trevliga att besöka finns några regler att följa:

1. Begravning eller annan förrättning får inte störas.
2. All fordonstrafik, inklusive cykelåkning, är förbjudet inom kyrkogården. Gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. Vägar inom kyrkogården som har trafikskyltning är alltid tillgängliga för fordonstrafik.
3. Planteringar får inte beträdas.
4. Bollspel är inte tillåtet.
5. Hund ska hållas kopplad.
6. Avfall ska sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
7. För uppsättning eller ändring av gravsten ska arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
8. Besökare är skyldiga att följa anvisningar från anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogården som ett vilorum för de avlidna.

Öppettider
Kl 07.15 till 21:.00 på Östra kyrkogården, Gamla kyrkogården och
S:t Pauli kyrkogårdar, därefter låses grindarna.
Övriga kyrkogårdar hålls öppna hela dygnet.