Utbildningar

Sjukhuskyrkan arrangerar löpande utbildningar i själavård och i ledning av stödgrupper. Dessa utbildningar riktar sig till professionella och är öppna för alla oavsett religiös/kulturell bakgrund.

Praktisk själavårdsutbildning

Är du intresserad av en praktisk utbildning i själavård i en mångkulturell kontext? I Malmö erbjuds en utbildning enligt det internationella CPE-konceptet (Clinical Pastoral Education).

Foto: Malmö Pastorat

En praktisk själavårdsutbildning är rätt för dig som redan arbetar med samtal och vill öka din kompetens och medvetenhet i det du gör. Den passar institutionssjälavårdare, kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, diakoner, imamer, präster, rabbiner, medarbetare inom församlingens andliga vård samt erfarna frivilligarbetare som möter människor i samtal och kris. Kursen har en interreligiös och mångkulturell inriktning.

Utbildningen ges i tre veckor på heltid  eller som helgkurs under tio veckor. 

Nya kurser startar våren 2024. Välkommen med din intresseanmälan senast 1 december.

Mer om utbildningen

Utbildning till stödgruppsledare för barn i sorg

Foto: Birgitta Westerlund-Strelert

Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Lär dig möta barn och unga i sorg på bästa sätt. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga i sorg, företrädelsevis psykologer, kuratorer, diakoner, präster och sjuksköterskor verksamma i Malmö eller Lund med omnejd. Utbildning till stödgruppsledare för barn i sorg erbjöds ca. varannat år.

Mer om utbildningen

MER FÖR DIG SOM JOBBAR PÅ SUS

För andra erbjudanden så som utbildildningsdagar, retreater och bibliodramaworkshops kring vårdrelaterade ämnen som arrangeras av Sjukhuskyrkan gå vidare till sidan För dig som jobbar på SUS.