För dig som jobbar på SUS

För dig som arbetar inom vården är Sjukhuskyrkan en resurs när du själv hamnar i en kris. Du erbjuds enskilda samtal som sker under tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan arrangerar även fortbildningar, föreläsningar, retreater och bibliodramaworkshops för sjukhusanställda kring vårdrelaterade ämnen. Sjukhuskyrkans anställda kan hålla i eller medverka i reflexionsgrupper.

Föreläsning

En gång om året håller Sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården. Ibland ingår föreläsningen i programmet för Skåneveckan för psykisk hälsa

 

Retreat

Sjukhuskyrkans retreater erbjuds alla anställda på SUS i Malmö och Lund. De ger tillfälle till andrum i vardagen, till vård för själen. Du får dra dig tillbaka, släppa alla krav och får tid för dig själv. Den gemensamma tystnaden är ett uttryck för respekt för den egna och den andres behov av stillhet. 

Endagsretreat i Lund

7 mars 2024 på Västerkyrkan i Lund, kl. 9:00-15:30, 250 kronor (inkl. frukost, lunch, fika). Anmälan senast 22 februari till sjukhuspastor Åsa Ram: asa.ram@svenskakyrkan.se

Övernattningsretreat i Arild

24-26 maj 2024 på Mor Cillas gård i Arild. Torsdag kl. 17.30 till fredag kl. 14.00. 1500:- för helpension (boende i enkelrum). Anmälan senast 10 maj till sjukhuspräst Jonas Persson: jonas.persson@svenskakyrkan.se

Flyer

Bibliodrama

En gång om året anordnas en kreativ workshop kring ett existentiellt äme som berör vården. Workshopen tar sin utgångspunkt från en berättelse, en saga eller poestisk text. Metoden heter därför biblio (bok) drama (den egns livsberättelsen) eftersom berättelsen tolkas utifrån deltatagnas egna erfarenheter. Workshopen äger rum på SUS konferenscentrum.

Reflexionsgrupper och föredrag

Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder reflexionsgrupper för personal på avdelningarna, samt föredrag i olika ämnen. Ett föredrag kan handla om t.ex. känslor, existentiella frågor, att mötas i en mångkulturell kontext, om kris och sorg eller om  döden som en del av livet.

FLER UTBILDNINGAR