För dig som jobbar på SUS

För dig som arbetar inom vården är Sjukhuskyrkan en resurs i fortbildningen, i krishanteringen och i enskilda samtal. Sjukhuskyrkan arrangerar föreläsningar, retreater och workshops och erbjuder samtal.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Att arbeta inom vården kan vara spännande och utmanande. Vissa dagar blåser vinden hårdare än andra. Mycket kunskap, ansvar, tålamod och uthållighet krävs av den som arbetar inom vården och kontakten med en patient kan plötsligen beröra. Att ta hand om sig själv och de egna behoven är inte alltid det som ligger närmast till hands. Här kan Sjukhuskyrkan fungera som en resurs. 

Föreläsningar

På SUS i Malmö finns en stor mångfald av livsstilar och kulturer. Här sker ständigt möten över gränser – och ramarna förhandlas hela tiden på nytt. En gång om året håller Sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården. Nästa seminariedag planeras till hösten 2020.

Retreat

En retreat innebär ett tillfälle till andrum i vardagen. Det är vård för själen. Du får dra dig tillbaka, släppa alla krav och får tid för dig själv. Gemenskapen i denna form bygger på gemensam tystnad, ett uttryck för respekt för den andres behov av stillhet. Sjukhuskyrkans retreater erbjuds alla anställda på SUS i Malmö och Lund.

Samtalsgrupper och workshops

Sjukhuskyrkan kan ordna skräddarsydda samtalsserier och workshops kring livets stora existentiella frågor för personalen på på SUS.

Exempel på ämnen för samtalsgrupper eller workshops:

  • ”Att mötas – vården i en mångkulturell kontext”
  • ”Döden – en del av livet”
  • ”Kris och sorg”

En gång om året ordnar Sjukhuskyrkan en kreativ halvdagsworkshop som utgår från en berättelse kring ett existentiellt ämne. Workshopen hålls i SUS konferenscentrum. Upp till 15 deltagare är välkomna. 

Workshopen använder sig av metoden bibliodrama, ett stimulerande pedagogisk verktyg som ger deltagarna utbyte av erfarenheter och nya insikter. Ordet biblio (bok) visar att det är en berättelse som deltagarna utgår ifrån, ordet drama att den egna livsberättelsen möter den berättande texten och de övningar deltagarna gör utifrån texten. Nästa workshop erbjuds hösten 2020.

För mer information 

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Corinna Friedl

Finns på medicin, kvinnoklinik, förlossning, neonatal. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, själavårdsutbildning, religionsdialog och bibliodrama. Utbildning diplom gestaltpsykoterapi.