För dig som jobbar på SUS

För dig som arbetar inom vården är Sjukhuskyrkan en resurs när du själv hamnar i en kris. Du erbjuds enskilda samtal som sker under tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan arrangerar även fortbildningar, föreläsningar, retreater och workshops för sjukhusanställda kring vårdrelaterade ämnen.

Föreläsning

En gång om året håller Sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården. Ibland ingår föreläsningen i programmet för Skåneveckan för psykisk hälsa

Föreläsning 10 oktober i S:t Pauli församling: ”När sorg och trauma går hand i hand”

Om trauma och sorg hos barn vid komplicerade förluster som till exempel vid barns död, suicid, bilolycka, mord eller fl ykt. Föreläsarna är Jeanette Niehof, legitimerad psykolog och cert psykotraumaterapeut och Birgitta Westerlund Strelert, sjukhuspräst på Skånes universitetssjukhus i Malmö. OBS Sista anmälan 30 september.

När sorg och trauma går hand i hand

Retreat

Sjukhuskyrkans retreater erbjuds alla anställda på SUS i Malmö och Lund. De ger tillfälle till andrum i vardagen, till vård för själen. Du får dra dig tillbaka, släppa alla krav och får tid för dig själv. Den gemensamma tystnaden är ett uttryck för respekt för den egna och den andres behov av stillhet. 

Du är välkommen att anmäla dig till höstens retreater:

5 oktober: endagsretreat

22 november: endagsretrat

8-9 december: övernattningsretreat

Retreater hösten 2022

Klinisk själavårdsutbildning (KSU)

Är du intresserad i en praktisk fortbildning i Existentiella samtal/själavård i en mångkulturell kontext? En utbildning enligt det internationella CPE konceptet (Clinical Pastoral Education) erbjuds en gång per år.  

Utbildningen ges av sjukhuskyrkan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö under tre veckor på heltid. Praktik med patientsamtal på sjukhus ingår i kursen. 

En Klinisk Själavårdsutbildning är rätt för dig som redan arbetar med samtal och vill öka din kompetens och medvetenhet i det du gör. Den passar institutionssjälavårdare, sjukhusanställda, diakoner, imamer, präster, medarbetare i den andliga vården samt andra erfarna anställda eller frivilligarbetare som möter människor i samtal och kris. Kursen har en interreligiös/interkulturell inriktning.

Klinisk Själavårdsutbildning (KSU)

Utbildning till stödgruppsledare för barn i sorg

Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Lär dig möta barn och unga i sorg på bästa sätt. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga i sorg, företrädelsevis psykologer, kuratorer, diakoner, präster och sjuksköterskor verksamma i Malmö eller Lund med omnejd. Utbildning till stödgruppsledare för barn i sorg erbjöds ca. varannat år.

Stödgruppsledarutbildning

Reflexionsgrupper och föredrag

Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder reflexionsgrupper för personal på avdelningarna, samt föredrag i olika ämnen. Ett föredrag kan handla om t.ex. känslor, existentiella frågor, att mötas i en mångkulturell kontext, om kris och sorg eller om döden och döendet.

Bibliodrama

En gång om året anordnas en kreativ workshop kring ett existentiellt äme som berör vården. Sjukhuskyrkans workshop tar i regel sin utgångspunkt från en berättelse, en saga eller poestisk text. Metoden heter biblio (bok) drama (den egns livsberättelsen) och workshopen äger rum på SUS konferenscentrum.

AKTUELLA UTBILDNINGAR