För dig som jobbar på SUS

För dig som arbetar inom vården är Sjukhuskyrkan en resurs när du själv hamnar i en kris. Du erbjuds enskilda samtal som sker under tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan arrangerar även fortbildningar, föreläsningar, retreater och workshops för sjukhusanställda kring vårdrelaterade ämnen.

Föreläsning

En gång om året håller Sjukhuskyrkan i ett större seminarium, ett panelsamtal eller en föreläsning. Den riktar sig till all vårdpersonal på SUS och handlar om existentiella eller etiska ämnen som berör vården. Ibland ingår föreläsningen i programmet för

Skåneveckan för psykisk hälsa.

Retreat

Sjukhuskyrkans retreater erbjuds alla anställda på SUS i Malmö och Lund. De ger tillfälle till andrum i vardagen, till vård för själen. Du får dra dig tillbaka, släppa alla krav och får tid för dig själv. Den gemensamma tystnaden är ett uttryck för respekt för den egna och den andres behov av stillhet. 

Retreater våren 2022  OBS: Retreat 2 februari 2022 är inställd!

Utbildning

Sjukhuskyrkan ger en praktisk fortbildning i Existentiella samtal och själavård i en mångkulturell kontext. Den riktar sig till bl.a. undersköterskor, sjuksköterskor, kuratorer och läkare. Kursen erbjuds under tre veckor på heltid och passar alla, oavsett livsåskådning. Undervisningen sker på förmiddagar samt på lördagar (heldag). Samtalspraktik och eget arbete ligger på eftermiddagar. Välkommen med din intresseanmälan sensat 28 januari 2022.

Fortbildning Existentiella samtal/själavård 2022

Vartannat år erbjuder Sjukhuskyrkan en utbildning till stödgruppsledare för barn i sorg.

Reflexionsgrupper och föredrag

Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder reflexionsgrupper för personal på avdelningarna, samt föredrag i olika ämnen. Ett föredrag kan handla om t.ex. känslor, existentiella frågor, att mötas i en mångkulturell kontext, om kris och sorg eller om döden och döendet.

Bibliodrama

En gång om året anordnas en kreativ workshop kring ett existentiellt äme som berör vården. Sjukhuskyrkans workshop tar i regel sin utgångspunkt från en berättelse. Metoden heter bibliodrama och platsen är SUS konferenscentrum.

AKTUELLA UTBILDNINGAR