En kvinna med grön diakonskjorta ler mot någon vid bordet som skyms bakom en kvinna i grön stickad tröja. En äldre man i ljusbrun stickad tröja och rutig skjorta sitter bredvid och lyssnar intresserat på samtalet.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Få stöd av kyrkan

Kyrkan kan ge dig stöd när du behöver det, vart du än befinner dig i livet. Det kallas diakoni. I S:t Pauli kyrka kan du kontakta diakon eller präst om du vill prata med någon. Kontakta diakonen om du vill ha hjälp att söka fonder eller är i behov av ekonomisk hjälp.

Diakoni är medmänsklighet i praktiken, att leva och verka i Jesu fotspår för de svagas skull. Alexander Kepp, diakon i S:t Pauli kyrka, finns tillgänglig för samtal, på Öppet hus, samt finns också på Citydiakonalen.

Leva vidare-grupp/sorgegrupp

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Sorgen är både något djupt personligt och något allmänmänskligt. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation, kan göra sor­gen lättare att bära. Det kan vara bra att möta andra som kän­ner igen det man själv går igenom.

En samtalsgrupp är en hjälp på vägen i sorgearbetet, en plats för närhet, tillit och trygghet när livet är som svårast. Vid mötena deltar en präst och en diakon. Vi träffas en och en halv timme en gång i veckan vid sex tillfäl­len, kvällstid. Arbetsgivare kan ge ledigt för deltagande i en sorgegrupp. Vi samtalar om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras.

Av erfarenhet vet vi att det kan betyda mycket i det fortsatta sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten. 

Ny grupp startar i mars 2022

2 mars startar en ny sorgegrupp. Sammanlagt träffas gruppen 8 gånger, 7 onsdagar och en torsdag kl. 17–19.30. För mer information och anmälan, kontakta  Alexander Kepp, diakon. 

Boka samtal eller hembesök

Det kan göra stor skillnad att få prata med någon som har tid att lyssna. I kyrkan kallas sådana samtal för själavårdande samtal och leds av diakon eller präst. Kyrkan erbjuder själavårdande samtal för alla människor, oavsett om du är medlem i kyrkan eller inte. Samtalen är kostnadsfria och både diakoner och präster har tystnadsplikt. Det förs inga journaler och besöket registreras inte. Samtalet kan ske både över telefon och vid ett fysiskt möte. 

Information om prästers och diakoners tystnadsplikt i Svenska kyrkan.

RELATERAD INFORMATION