Om kyrkoherde Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten är sedan 1 februari 2021 kyrkoherde i Svenska kyrkan Malmö. Som kyrkoherde leder hon Svenska kyrkan Malmö.

Kvinna med långt rött hår och färgglad klänning och prästkrage
Foto: Magnus Aronson

En kyrkoherde är självskriven ledamot av Kyrkorådet i Svenska kyrkan Malmö, som har ansvar för styrningen av pastoratet.

Till sin hjälp för ledningen av pastoratet har kyrkoherde Gunilla Hallonsten ledningsgruppen som består av församlingsherdar från de sex församlingarna och kyrkogårdschef, diakonistrateg och kommunikationschef. 

Intervju med Gunilla Hallonsten

Länk till intervju