Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av ordförande Claes Block.

Kyrkorådet styr

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att kyrkornas grundläggande uppgift blir utförd (Kyrkoordningen 4 kap. 5§) och fungerar som arbetsgivare för alla anställda. Kyrkorådet har till uppgift att förbereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut. Till sin hjälp att förbereda frågor har kyrkorådet ett arbetsutskott (AU). 

Kyrkorådet i Malmö pastorat 2018–2021

I Kyrkorådet i  Malmö pastorat sitter representanter från Socialdemokraterna (S), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA) och Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ledamöter

Claes Block, ordförande (S)
Ingrid Petersson, vice ordförande (POSK)
Anna Brandoné (S)
Patrik Lindqvist (S)
Linda Isberg (POSK)
Karin Rosenquist Andersson (POSK)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lena Jönsson (BOA)
Per Håkansson (Visk)
Kyrkoherden    

Ersättare

Maria Hansson (S)
Mats Tängermark (S)
Lars Ahlborn (POSK)
Anton Sauer (BOA)
Elisabet Holmstedt (ViSK)
Christer Bengtsson (SD)

Claes Block

Claes Block

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat, Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Mer om Claes Block

Socialdemokraterna (S)

Ingrid Petersson

Ingrid Petersson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Vice ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat

Mer om Ingrid Petersson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

RELATERAD INFORMATION