Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av Per Håkansson från ViSK och Helen Persson från S.

Kyrkorådet styr

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att kyrkornas grundläggande uppgift blir utförd (Kyrkoordningen 4 kap. 5§) och fungerar som arbetsgivare för alla anställda. Kyrkorådet har till uppgift att förbereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut. Till sin hjälp att förbereda frågor har kyrkorådet ett arbetsutskott (AU). 

Kyrkorådet i Malmö pastorat 2022–2025

I Kyrkorådet i  Malmö pastorat sitter representanter från Socialdemokraterna (S), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA) och Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ledamöter

Per Håkansson, ordförande (ViSK)*
Helen Persson, ordförande (S)*

*delad ordförandepost

Patrik Lindqvist (S)
Carina Nilsson (S)
Lotti Ryberg Welander (ViSK)
Mats Högelius (ViSK)
Ingrid Petersson (POSK)
Camilla Andersson (POSK)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Marcus Romedahl (BAM)
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde   

Ersättare

Sofie Jörgensen (S)
Elisabeth Holmstedt (ViSK)
John Cristiansson (ViSK) 
Fredrik Hinton (POSK)
Lisbeth Ekström Persson (SD)
Leif Aruhn Solén Larsen (C)

 • Per Håkansson

  Svenska kyrkan Malmö

  Kyrkorådets ordförande, Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

  Mer om Per Håkansson

  Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

 • Helén Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Vice ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat

  Mer om Helén Persson

  Socialdemokraterna (S)

Relaterad information

Protokoll från kyrkorådet

Läs protokollen från Kyrkorådet i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Kontakta förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö under mandatperioden 2022–2025.