Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av Helen Persson från S och Per Håkansson från ViSK.

Kyrkorådet styr

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att kyrkornas grundläggande uppgift blir utförd (Kyrkoordningen 4 kap. 5§) och fungerar som arbetsgivare för alla anställda. Kyrkorådet har till uppgift att förbereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut. Till sin hjälp att förbereda frågor har kyrkorådet ett arbetsutskott (AU). 

Kyrkorådet i Malmö pastorat 2022–2025

I Kyrkorådet i  Malmö pastorat sitter representanter från Socialdemokraterna (S), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA) och Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

 

 

Femton människor i halvcirkel mot kameran framför ett hus.
Fr. v. Carina Nilsson, Fredrik Hinton, Camilla Andersson, Marcus Romedahl, Ingrid Petersson, Nichlas Homgren Gellersten, Helén Persson, Mats Högelius, John Christiansson, Per Håkansson, Lotti Rydberg Welander, Lisbeth Persson Ekström, Elisabeth Holstedt, Gunilla Hallonsten och Sofie Jörgenson (ej längre med i kyrkorådet). Saknas på bilden: Leif Aruhn Solén, Gunilla Bengtsson och Torleif Stenberg. Foto: Jens C Hilner

Ordförande

Helén Persson (S)

Viceordförande 

Per Håkansson, viceordförande (ViSK)*

Begravningsombud

Bengt Persson

Ledamöter

Carina Nilsson (S)
Lotti Ryberg Welander (ViSK)
Mats Högelius (ViSK)
Ingrid Petersson (POSK)
Camilla Andersson (POSK)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Leif Aruhn Solén (C)
Patrik Lindqvist (S)
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde   

Ersättare

Elisabeth Holmstedt (ViSK)
John Cristiansson (ViSK) 
Fredrik Hinton (POSK)
Lisbeth Ekström Persson (SD)
Gunilla Bengtsson (S)
Torleif Stenberg (S)
Marcus Romedahl (BAM)

 • Helén Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat, Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

  Mer om Helén Persson

  Socialdemokraterna (S)

 • Per Håkansson

  Svenska kyrkan Malmö

  Vice ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat, Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

  Mer om Per Håkansson

  Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Relaterad information

Protokoll från Malmö kyrkoråd

Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

Kontakta förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö under mandatperioden 2022–2025.