Kyrkoherden

Kyrkoherden leder verksamheten i Malmö pastorat. Till sin hjälp har kyrkoherden en ledningsgrupp, en pastoratsgemensam administration och  kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkoherdens ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, församlingsherdar (leder arbetet i varje församling), kyrkogårdschef och administrativ chef.  

Gudrun Erlanson

Gudrun Erlanson

Svenska kyrkan Malmö

Tf kyrkoherde

Kenth Carlsson

Kenth Carlsson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Mikaels kyrka, Församlingsherde Hyllie församling och Limhamns församling, Präst, Hyllie kyrka, S:t Mikaels kyrka, Tygelsjö kyrka, Västra Klagstorps kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Hyllie kyrka

Ewa-Sofia Gudmundsson

Ewa-Sofia Gudmundsson

Svenska kyrkan Malmö

Församlingsherde Fosie församling, Präst, Heliga trefaldighetskyrkan, Oxie kyrka, Glostorps kyrka, Västra Skrävlinge kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Heliga trefaldighetskyrkan

Katarina Herbert

Katarina Herbert

Svenska kyrkan Malmö

Församlingsherde Husie församling, Församlingsherde S:t Petri församling, Präst, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka, S:t Petri kyrka, S:t Andreas kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka

Gustav Burman

Gustav Burman

Svenska kyrkan Malmö

Vikarierande församlingsherde S:t Johannes församling, Präst, S:t Matteus kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Anna Svartbeck Lilja

Anna Svartbeck Lilja

Svenska kyrkan Malmö

Administrativ chef, Kyrkans Hus

Sven-Erik Perlman Aspeklev

Svenska kyrkan Malmö

Kyrkogårdschef

En gemensam administration stödjer verksamheten

Malmö pastorat har en gemensam administration som leds av den administrativa chefen. Administrationen består av stödfunktioner inom ekonomi, lön, HR, fastighetsförvaltning, kommunikation och IT. Administrativa chefen är tillsammans med kyrkoherden föredragande i kyrkorådet och dess arbetsutskott.

Administrationen sitter på Kyrkans hus på Fiskehamnsgatan 3 vid Malmö Live (länk till Google Maps)

Kyrkogårdsförvaltningen 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för frågor som finns reglerade i Begravningslagen och som bekostas av begravningsavgiften, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar och kremationer.

Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter erbjuder kyrkogårdsförvaltningen service till självkostnadspris åt gravrättsinnehavare, till exempel skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser.

Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög), Sallerupsvägen 151 (länk till Google Maps).