Kyrkoherden

Kyrkoherden leder verksamheten i Malmö pastorat. Till sin hjälp har kyrkoherden en ledningsgrupp, en pastoratsgemensam administration och  kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkoherdens ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, församlingsherdar (leder arbetet i varje församling), kyrkogårdschef och administrativ chef.  

  • Katarina Herbert

    Katarina Herbert

    Svenska kyrkan Malmö

    Församlingsherde S:t Johannes församling, Arbetsledande präst S:t Johannes kyrka, Präst, S:t Johannes kyrka, S:t Pauli kyrka, S:ta Maria kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

En gemensam administration stödjer verksamheten

Malmö pastorat har en gemensam administration som leds av den administrativa chefen. Administrationen består av stödfunktioner inom ekonomi, lön, HR, fastighetsförvaltning, kommunikation och IT. Administrativa chefen är tillsammans med kyrkoherden föredragande i kyrkorådet och dess arbetsutskott.

Administrationen sitter på Kyrkans hus på Fiskehamnsgatan 3 vid Malmö Live (länk till Google Maps)

Kyrkogårdsförvaltningen 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för frågor som finns reglerade i Begravningslagen och som bekostas av begravningsavgiften, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar och kremationer.

Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter erbjuder kyrkogårdsförvaltningen service till självkostnadspris åt gravrättsinnehavare, till exempel skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser.

Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög), Sallerupsvägen 151 (länk till Google Maps).