Kyrkoherden

Kyrkoherden leder verksamheten i Svenska kyrkan Malmö. Till sin hjälp har kyrkoherden en ledningsgrupp, en pastoratsgemensam administration och  kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkoherdens ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kyrkoherde, församlingsherdar (leder arbetet i varje församling), arbetsledande diakon och kyrkogårdschef.  

  • Carina Brink

    Carina Brink

    Svenska kyrkan Malmö

    Ledamot församlingsrådet Husie församling, Församlingsherde Husie församling, Husie kyrka och församlingshem, Kirsebergskyrkan

En gemensam administration stödjer verksamheten

Svenska kyrkan Malmö har en gemensam administration som består av stödfunktioner inom ekonomi, lön, HR, fastighetsförvaltning, kommunikation och IT. 

Administrationen finns i lokaler på Orkestergatan 5 i Malmö (Länk till Google Maps)

Kyrkogårdsförvaltningen 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för frågor som finns reglerade i Begravningslagen och som bekostas av begravningsavgiften, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar och kremationer.

Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter erbjuder kyrkogårdsförvaltningen service till självkostnadspris åt gravrättsinnehavare, till exempel skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser.

Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög), Sallerupsvägen 151 (länk till Google Maps).

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta Kyrkogårdförvaltningens kundtjänst när du har frågor om gravar, gravskötsel och kyrkogårdar i Malmö. Malmö Kyrkogårdsförvaltning når du på 040-27 92 00 vardagar kl. 10–12 och kl. 13–15 eller via kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se