Esra med familj är faddrar på ett dop.

Här får barnen lov att ta plats, låta och synas

Nyhet Publicerad Ändrad

Emma och Allen är aktiva församlingsmedlemmar i en av Malmös kyrkor. För de är det en självklarhet att deras son Esra också ska ha en plats i kyrkan. Esra har autism och passar inte in i många av de ramar som gudstjänster och verksamheter är uppbyggda runt.

– Församlingen är så viktig för oss. Det är en oas där jag får hämta kraft och dela min tro med en massa olika människor, säger Emma. Kyrkan är fantastisk på det viset, att så många olika människor i olika åldrar möts! Nu har vi varit i denna församling länge och alla känner oss. Vi har många nära vänner här också. Här får barnen lov att ta plats, låta och synas. Men det har inte alltid varit lätt. Esra behöver röra sig mycket, musik – och psalmer - gör att han vill dansa. Ibland stressar det honom med mycket folk. 

– Det är lätt att känna att han stör i en gudstjänst om han tex rör sig runt i mittgången, säger Allen. Men ju fler som känner honom, desto lättare är det att känna att vi kan vara med. Nu är det aldrig någon som suckar eller ger någon uppfodrande kommentar. Jag jobbar också i kyrkan och då kan jag känna mig mer stressad över att Esra rör sig runt eller låter. Då hjälper det jättemycket om någon kollega eller någon ur församlingen säger att det är okej, eller tittar på mig och ler. Då känner jag att vi är många som vill att Esra ska få vara med! 

– Vi menar inte att man kan ta över hela kyrkan. Men får han röra sig i kyrkans bakre del, så kan den som behöver mer stillhet och ro sätta sig längre fram. För den personen ska ju också få plats.

Emma berättar att det kändes lättare när Esra fick sin diagnos för då kunde man vila i att han får vara som han är och fick ord för att prata om det med andra. 

– Varje gudstjänst skulle börja med att prästen säger: ”Det här är en levande gudstjänst, alla får plats här”.

– Ibland är Esra med i Barnkyrka på söndagarna. Det fungerar bäst om det är en mindre grupp med barn som han känner och om man kan fånga upp honom med ett ämne han är intresserad av. Det är viktigt att känna att man kan prata med ledarna om vad som kan göra det lättare för Esra. Ibland är han bara med en liten stund och vill sen hellre rita eller behöver gå iväg. 

Familjen har också provat på kör, för Esra älskar musik, men det är svårt... 
– Man skulle behöva fler personal eller frivilliga som kan vara med och stötta upp i verksamheter där det finns barn som behöver extra stöd. Det är egentligen en fantastisk uppgift som frivillig – att finnas med som extra kraft och stöd för den som behöver, säger Emma!

– Varje gudstjänst skulle börja med att prästen säger: ”Det här är en levande gudstjänst, alla får plats här”. För man behöver höra det ofta, både som församling och som förälder till ett barn som behöver lite mer plats. 

./.

Autism är en av NPF-diagnoserna. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Här kan du läsa mer om NPF.

 

Esra, Allen och Emma.