Rundad byggnad i olika färger mot bakgrund blå himmel
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Praktisk själavårdsutbildning

Under våren/försommaren 2024 erbjuder Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus i Malmö, en praktisk utbildning i själavård enligt CPE-modellen. Utbildningen har en ekumenisk, interreligiös och mångkulturell inriktning och riktar sig till dig som i ditt arbete eller frivilligarbete möter människor i samtal och i krissituationer. Utbildningen ger ökad samtalskompetens, ökad självkännedom och större medvetenhet om det som händer under ett själavårdande samtal hos både dig och klienten/patienten. Sista dag för anmälan är 1 december 2023.

Målgrupp

En praktisk själavårdsutbildning enligt CPE-modellen passar dig som redan arbetar med samtal och som vill vidareutveckla din samtalskompetens. Kanske arbetar du med andlig vård, samtalsstöd eller krissamtal vid sjukhus, vårdhem, skola, fängelse eller annan institution, för ett religiöst samfund eller inom ramen för en frivilligorganisation.

En positiv inställning till olika andliga/religiösa/existentiella uttryck, till nya erfarenheter och till att arbeta med dig själv är en förutsättning. Du ska kunna delta i hela programmet och praktisera samtal på sjukhus resp. på arbetsplatsen. Du ska inte befinna dig i en aktuell kris.

Utbildningsmodellen CPE

Utbildningen följer den största internationella utbildningsmodellen inom själavården, s.k. Clinical Pastoral Education/Training. CPE-modellens kännetecken är att praktiskt arbete varvas med lärande i en liten undervisningsgrupp med upp till 6 deltagare. Under den praktiska delen av utbildningen genomförs samtal med patienter/klienter. Dessa samtal arbetas sedan vidare med i den lilla gruppen, på ett personligt och existentiellt plan. Undervisningen innehåller samtalsteori och -metodik, praktiska övningar, arbete med fallexempel, djupintervjuer deltagarna emellan samt meditativa andaktsmoment. Den präglas av en stödjande grupprocess. I enskild handledning fördjupas varje deltagares läroprocess och personliga ämnen kan lyftas.

Omfattning 

Utbildningen består av en grundläggande delkurs 1. Delkurs 1 ger en god grundkunskap inom själavård och motsvarar en halv CPE grundkurs. Ett intyg delas ut efter avslutat delkurs 1. 

Den som vill fördjupa sin kompetens ytterligare kan efter avslutat delkurs 1 anmäla sig till delkurs 2, en påbyggnadskurs som ligger på avancerad nivå (separat antagning). Ett CPE certifikat delas ut efter avslutat delkurs 2. 

Båda delkurser omfattar vardera 50 timmar undervisning, 50 timmar praktik och 20 timmar eget arbete samt handledning. Kurslokalen ligger på Skånes universitetssjukhus Malmö, Sjukhuskyrkan, John Ericssons väg 6A (nära Triangel stationen).

Upplägg 

Delkurs 1 (grundnivå) ges under våren/försommaren 2024 resp. 2025 och har två olika upplägg:

Intensivkurs på heltid (19 maj - 6 juni): Undervisningen äger rum på fyra förmiddagar i veckan samt på söndagar. Praktiken görs på eftermiddagar och är förlagd till Skånes universitetssjukhus Malmö eller till den egna arbetsplatsen (efter samråd med kursledningen).

Helgkurs (2 mars - 9 maj): Detta upplägg erbjuds deltagare som inte har möjlighet att delta i en intensivkurs. Undervisningen äger rum på helgarna. Praktiken omfattar 5 timmar per vecka och görs på eftermiddagen/kvällen på Skånes universitetssjukhus Malmö eller på den egna arbetsplatsen (efter samråd med kursledningen).

Delkurs 2 ges i januari 2026 och är alltid en intensivkurs på tre veckor.

Kursinnehåll delkurs 1 (grundläggande nivå) 

Samtal: Hur ett samtal kan föras, samtalets början och slut, samtalets syfte, närhet och distans, projektion, överföring och motöverföring, den egna uppmärksamheten.

Erfarenhet: Förnimmelse av sig själv och andra, hantering av känslor, krisreaktioner, bearbetning av sorg och förlust, biografisk, kulturell och religiös prägel, tystnadens betydelse.

Existens och själavård: Den egna förankringen i livet, möte med sjukdom och lidande, tankar kring livet och döden, upplevelse av skam och skuld, trons och hoppets betydelse.

Kursinnehåll delkurs 2 (avancerad nivå)

Samtal: Mer om samtals- och frågeteknik, kollegial handledning.

Erfarenhet: Arbete kring egna och andras anknytningsmönster och personlighetstyper, mer om egen och andras biografiska, kulturella och religiösa prägel, arbete med ett personligt ämne.

Existens och själavård: Exempel för en terapeutisk samtalsmodell, möte med ångest, suicidala tankar och suicid.

Anmälan 

Så fort ditt deltagande är förankrat i din organisation kan du ladda ner, fylla i och skicka in ett anmälningsformulär där du skriver om dig själv och om hur du arbetar med samtal idag.

Sista anmälan för delkurs 1 (grundnivå) är 1 december 2024 resp. 2025. Sista anmälan för delkurs 2 (avancerad nivå) är 1 oktober 2025.

Antagning och kostnad 

När din anmälan har kommit in blir du inbjuden till ett samtal med kursledningen. Syftet är att lyssna in om fortbildningen är rätt för dig och förbereda för en väl sammansatt undervisningsgrupp. Du får besked om du är antagen.

Kostnaden för en delkurs är 7 000 kronor (rabatt för frivilligarbetare). Avgiften betalas när du har fått besked om att du är antagen.

Kontakt 

Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus Malmö, John Ericssons väg 6A, 214 28 Malmö, tel. 070-339 65 67, sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se, www.sjukhuskyrkan.se 

Kursledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst (Svenska kyrkan),                                                                                                 dipl. gestaltpsykoterapi (EAP), Clinical Pastoral Education,                                                     psyko-social handledning (steg 1) 

Medledare: Mai Le, samtalsledare med buddhistisk inriktning,                                                                                             f.d. frivilligarbetare Röda Korset 

Medverkande: Alan Delic, sjukhusimam,                                                                                                                                 dipl. Muslim Chaplain (SST/SMF)