Medelålders kvinna med rött långt hår
Foto: Magnus Aronson

Artiklar och seminarier

Här kan du ta del av ett urval artiklar, debattinlägg och seminarier kopplat till kyrkoherde Gunilla Hallonsten.

Artiklar

Spänningar på grund av kriget: Så arbetar kyrkan i Malmö med utmaningarna Artikel i Kyrkans tidning (23-10-18)

Paradiset - en tavla med plats i stadens hjärta Artikel i Kyrkans tidning (23-08-14)

Samtalsserie: Samtal om konstverket Paradiset Samtalsserien startade under Malmö Pride 2022 och hade sin sista och avslutande del under Malmö Pride 2023.

Begravningsplatsen – skick eller oskick? Debattartikel i Kyrkans tidning (23-04-10)

Det är viktigt att bryta skadliga traditioner Nativeartikel inför julen på sydsvenskan.se (2022-12-20)

En kyrka som enbart är vänd inåt tappar relevans Debattartikel i Kyrkans tidning (22-11-10)

Bröd och hopp - mänskliga rättigheter som grund i den kyrkliga uppgiften Debattartikel i Kyrkans tidning (22-10-20)

Därför är det viktigt att vi bjuder in till samtal om polyamori Debattartikel i Kyrkans tidning (22-06-15)

Vägen är att återupprätta mänskligheten Debattartikel i Kyrkans tidning (22-05-16)

På liv och död, Svensk kyrkotidning (december 2021)

Kyrkoherden vill att Svenska kyrkan ska vara för alla i Malmö Nativeartikel om kyrkoherden på sydsvenskan.se (2021-09-15)

Seminarieserie - 100 år av demokrati Seminarieserie under 2021 som belyste demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhällslivet och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

Hon blir ny kyrkoherde i Malmö Artikel i Kyrkans tidning vid utnämnandet som kyrkoherde i Malmö (2020-04-16)