Samtalsserie: Samtal om konstverket Paradiset

Panelsamtal om teologin i och kring Elisabeth Ohlsons konstverk Paradiset.

2019 hängdes konstverket Paradiset upp i S:t Pauli kyrka i Malmö. Konstverket placerades bredvid den stora altartavlan från 1882.  

Paradiset är ett konstverk av Elisabeth Ohlson som inspirerats av reformationskonstnären Lucas Cranachs den äldre (1472–1553) verk Adam och Eva, även kallad Syndafallet. I konstnärens Elisabeth Ohlsons bild finns två Adam och två Evor. Tavlan visar att Guds kärlek omfattar alla människor, att alla människor är skapade till Guds avbild och att kärleken mellan människor av samma kön är lika mycket värd. 

Efter debatter i landet och efter interna diskussioner togs tavlan ner 2020 med argumentationen att tavlan var teologiskt tveksam. För många visade den korta tid tavlan fick hänga på splittring och otydligt ledarskap samt en okänslighet för symbolik och befrielsekraftens betydelse för människor i samhället. 

2022 antogs Svenska kyrkan Malmös vision: ”Ett enda bröd – en enda mänsklighet” Ur denna vision artikuleras uppdraget: ”att verka för försonad mångfald”. I Svenska kyrkans visionsdokument står vidare:  

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till lärjungaskap och att i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter vidare, att försöka identifiera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds skapade medskapare.  (Ur Svenska kyrkan Malmös församlingsinstruktion 2022) 

Med denna vision och detta uppdrag vill Svenska kyrkan Malmö nu återta konstverket Paradiset och verka för att den ska få en permanent plats i Svenska kyrkan Malmö. För många innebär konstverket och dess synliggörande i kyrkorummet en stark symbol för befrielse och kärlek.  

Svenska kyrkan Malmö vill öppna för en försoningsprocess efter de händelser som ägde rum i samband med nedtagandet av tavlan 2020. Hur kan samtal om tavlans symbolik, innebörd och konstnärlighet fungera lärande och helande för människor i Malmö?  

Samtalsserien startade under Malmö Pride 2022 och hade sin sista och avslutande del ett år senare under Prideveckan i juli 2023. 

Se samtliga delar ur samtalsserien nedan.

Inspelat samtal: Paradisets politiska sprängkraft

Nu kan du se den femte och sista delen av samtalsserien om konstverket Paradiset av Elisabeth Ohlson, från den 5 juli i S:t Johannes kyrka. Samtalet var en del av Svenska kyrkans program under Malmö Pride.

Inspelat samtal: Paradiset och försoningens hemlighet

Nu kan du se den fjärde delen av samtalsserien om konstverket Paradiset av Elisabeth Ohlson som hölls den 4 mars i S:t Pauli kyrka. Samtalet gick under rubriken ”Paradiset och försoningens hemlighet" och var en del av S:t Paulis Regnbågsscen.

Inspelat samtal: Med Paradiset för ögonen

Under Malmö Pride 7 juli 2022 hölls ett samtal i S:t Petri kyrka om Elisabeth Ohlsons konstverk Paradiset. På Svenska kyrkan Malmös Youtubekanal kan du se samtalet.

Inspelat samtal: Ormen i Paradiset

Nu kan du titta på den andra delen av samtalsserien kring det omdebatterade konstverket Paradiset av Elisabeth Ohlson: ”Ormen i Paradiset”. Här lägger samtalspanelen bland annat fokus på hur man kan förstå människan bättre genom fördjupning i begreppen ont och gott.

Inspelat samtal: Konsten och Paradiset

Nu kan du se den tredje delen av samtalsserien om konstverket Paradiset av Elisabeth Olson från den 19 november i S:t Petri kyrka. Samtalet gick under rubriken ”Konsten och Paradiset" och panelens fokus denna gång var konstens symbolkraft, tolkningsmöjligheter och konstsyn i allmänhet och konsten i kyrkorummet i synnerhet.